Thông tin y học

Hiệu quả và an toàn của thuốc ức chế bơm proton với thuốc đối kháng thụ thể h-2 cho dự phòng loét chảy máu do căng thẳng ở những bệnh nhân chăm sóc nguy kịch: phân tích tổng hợp

Crit Care Med. 2010 Apr;38(4):1197-205.

The efficacy and safety of proton pump inhibitors vs histamine-2 receptor antagonists for stress ulcer bleeding prophylaxis among critical care patients: a meta-analysis.

Lin PC1, Chang CHHsu PITseng PLHuang YB.

Xem Thêm »

Thuốc kháng viêm không steroid chọn lọc cox-2 (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib, và lumiracoxib) điều trị viêm khớp và viêm khớp dạng thấp: một tổng quan hệ thống và đánh giá kinh tế

Health Technol Assess. 2008 Apr;12(11):1-278, iii. Review.

Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation.

Chen YF1, Jobanputra PBarton PBryan SFry-Smith AHarris GTaylor RS.

Xem Thêm »

Kê toa thuốc bảo vệ dạ dày và hiệu quả của nó ở bệnh nhân cao tuổi đang dùng thuốc kháng viêm không steroid: một tổng quan hệ thống các nghiên cứu quan sát

 Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Oct;11(10):1259-1269.

Co-prescription of gastroprotective agents and their efficacy in elderly patients taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs: a systematic review of observational studies.

Medlock S1, Eslami SAskari MTaherzadeh ZOpondo Dde Rooij SEAbu-Hanna A.

Xem Thêm »