Thông tin y học

Tác dụng của thuốc ức chế men chuyển angiotensin và thuốc ức chế thụ thể angiotensin ii trên mọi nguyên nhân tử vong, tử vong tim mạch, và biến cố tim mạch ở bệnh nhân bệnh đái tháo đường: một phân tích tổng hợp

JAMA Intern Med. 2014 May 1;174(5):773-85. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.348.

Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on All-Cause Mortality,Cardiovascular Deaths, and Cardiovascular Events in Patients With Diabetes Mellitus: A Meta-analysis.

Cheng J1, Zhang W2, Zhang X1, Han F1, Li X1, He X1, Li Q1, Chen J1.

Xem Thêm »

Điều trị hydrocortisone liều thấp làm suy giảm sốc nhiễm trùng ở bệnh nhân người lớn nhưng không làm giảm tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Anesth Analg. 2014 Feb;118(2):346-57.

Low-dose hydrocortisone therapy attenuates septic shock in adult patients but does not reduce 28-day mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Wang C1, Sun JZheng JGuo LMa HZhang YZhang FLi E.

Xem Thêm »

Hiệu quả và an toàn của thuốc ức chế bơm proton với thuốc đối kháng thụ thể h-2 cho dự phòng loét chảy máu do căng thẳng ở những bệnh nhân chăm sóc nguy kịch: phân tích tổng hợp

Crit Care Med. 2010 Apr;38(4):1197-205.

The efficacy and safety of proton pump inhibitors vs histamine-2 receptor antagonists for stress ulcer bleeding prophylaxis among critical care patients: a meta-analysis.

Lin PC1, Chang CHHsu PITseng PLHuang YB.

Xem Thêm »

Thuốc kháng viêm không steroid chọn lọc cox-2 (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib, và lumiracoxib) điều trị viêm khớp và viêm khớp dạng thấp: một tổng quan hệ thống và đánh giá kinh tế

Health Technol Assess. 2008 Apr;12(11):1-278, iii. Review.

Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation.

Chen YF1, Jobanputra PBarton PBryan SFry-Smith AHarris GTaylor RS.

Xem Thêm »