Thuốc ức chế dipeptidyl peptidase-4 và suy tim: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014 Mar 5. pii: S0939-4753(14)00050-7. doi: 10.1016/j.numecd.2014.01.017. [Epub ahead of print]

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and heart failure: A meta-analysis of randomized clinical trials.

Monami M1, Dicembrini I2, Mannucci E3.

Đặt vấn đề và mục đích:

Gần đây,  SAVOR TIMI – 53 ( Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in patients with diabetes mellitus – Thrombolysis in Myocardial Infarction-53) báo cáo sự gia tăng đáng kể nguy cơ nhập viện vì suy tim ở những bệnh nhân được điều trị bằng saxagliptin so sánh với giả dược.  Mục đích của phân tích tổng hợp nầy là tập hợp có hệ thống và tổng hợp thông tin về các trường hợp điều trị cấp cứu của suy tim cấp được mô tả trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với  Dipeptidyl peptidase-4 ( DPP4 ).

Phương pháp và kết quả: 

Nguồn dữ liệu: Medline mở rộng , Embase, và tìm kiếm cơ sở dữ liệu Cochrane   với các từ ” vildagliptin “,  ” sitagliptin “,  ” saxagliptin “,  ” alogliptin “,  ” linagliptin “,  và ” dutogliptin “,  thu thập tất cả các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên người đến ngày 01 tháng 10 năm 2013 nghiên cứu được đưa vào nếu đáp ứng các tiêu chí sau:  i) thử nghiệm ngẫu nhiên,  ii) Thời gian ≥ 24 tuần;  iii) trên bệnh đái tháo đường týp 2;  iv) so sánh DPP4i với giả dược hoặc các loại thuốc thật.  Kết cục chính là hiệu quả của DPP4i lên tần suất suy tim cấp.  Tổng cộng có 84 thử nghiệm thích hợp đã được xác định.  Nguy cơ chung của suy tim cấp cao hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng DPP4i so với những người điều trị giả dược / thuốc thật  (MH – OR:  1.19 [1.03 ; 1.37];  p = 0.015 ).  Khi thử nghiệm với kết cục không phải tim mạch được phân tích riêng rẽ thì không có dấu hiệu nguy cơ được phát hiện .

Kết luận:

Dữ liệu có sẵn từ thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy DPP4i có thể liên quan với tăng nguy cơ suy tim,  mà không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng về sự khác biệt giữa các thuốc trong nhóm.  Mặc dù rất có thể có nguy cơ lớn trong một số quần thể bệnh nhân,  bằng chứng hiện nay là chưa đủ để xác định bệnh nhân bị suy tim do DPP4i.

Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)