Category Archives: Bảng giá viện phí

Danh mục VTYT sử dụng tại bệnh viện

Danh muc VTYT Attachments Danh muc VTYT (83 kB)

Danh mục Thuốc sử dụng tại bệnh viện

Danh muc Thuoc Attachments Danh muc Thuoc (348 kB)

Giá dịch vụ khám bệnh. chữa bệnh BHYT (17-11-2023)

Attachments QĐ Giá dịch vụ KCB (449 kB)GiaVP-BVDKAG-BHYT-TT-22-22023 (24-11-2023)-BsBe-in (310 kB)

QD-Gia VP-BHYT-ThuPhi-Bổ sung (15-9-2022)

Attachments QD-Gia VP-BHYT-ThuPhi-Bo sung (15-9-2022) (44 kB)

Gia vp-bhyt-bvdk-2022-hang 1

Attachments Gia vp-bhyt-bvdk-2022-hang 1 (1) (270 kB)

Gia vp-tp-bvdk-2022-hang 1

Attachments Gia vp-tp-bvdk-2022-hang 1 (264 kB)

Giá viện phí-bhyt (7-9-2020)

Attachments Gia vien phi-bhyt (7-9-2020) (251 kB)

Giá viện phí thu phí (7-9-2020)

Attachments Gia vien phi-thu phi (7-9-2020) (247 kB)

Giá viện phí thu phí (26-12-2019)

Attachments Vp-thu phi-bvdktt ag (26-12-2019) (496 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)