Lịch sinh hoạt khoa học

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn-

Thời gian : 14 giờ  thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 – Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Chuyên đề: Bình Bệnh Án khoa Nhiễm – Người báo cáo: Khoa Nhiễm- Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện  – Thư kí: …

Xem Thêm »

Lịch sinh hoạt chuyên môn

– Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019 – Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Người báo cáo: Khoa Tâm thần -Chủ …

Xem Thêm »