Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn 08/10/2020

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 08 tháng 10 năm 2020 – Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Chuyên đề:     1. Tối ưu hóa kiểm soát tăng đường huyết nội viện.            Báo cáo …

Xem Thêm »

Lịch sinh hoạt chuyên môn 14/05/2020

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn- Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 14 tháng 05 năm 2020 – Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Chuyên đề : QUANG ĐÔNG VÕNG MẠC ĐIỀU TRỊ PHÙ HOÀNG ĐIỂM ĐÁI THÁO …

Xem Thêm »

Sinh hoạt chuyên môn

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng Lịch Sinh Hoạt Chuyên MônThời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 19 tháng 03 năm 2020Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An GiangChuyên đề : UNG THƯ ĐẠI TRÀNGNgười báo cáo: Khoa Ngoại Ung bướuChủ trì: Ban …

Xem Thêm »

Lịch sinh hoạt chuyên môn

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng Lịch Sinh Hoạt Chuyên MônThời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 12 tháng 03 năm 2020Địa điểm: Hội trường Giao Ban và Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An GiangChuyên đề : PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ SỎI …

Xem Thêm »

Lịch sinh hoạt chuyên môn 05/03/2020

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng Lịch Sinh Hoạt Chuyên MônThời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 05 tháng 03 năm 2020Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An GiangChuyên đề 1: UNG THƯ VÚNgười báo cáo: Khoa Ngoại Ung BướuChuyên đề 2: BÌNH …

Xem Thêm »