Home / Lịch sinh hoạt khoa học

Lịch sinh hoạt khoa học

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 27 tháng 05 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung : CÁC VẠT DA THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM TỨ CHI. – Người báo cáo:   Khoa Chấn thương chỉnh hình. – …

Xem Thêm

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 20 tháng 05 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung :CẬP NHẬT VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở NGƯỜI LỚN. – Người báo cáo:  BS Nguyễn Giang Sơn- Khoa Nội tổng hợp – Chủ trì: …

Xem Thêm

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 06 tháng 05 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung :RỐI LOẠN NHẬN THỨC THẦN KINH – Người báo cáo:  ThS.BS Nguyễn Hương Bảy- Khoa Tâm thần – Nội dung :BÁO CÁO GIÁM SÁT SỬ DỤNG THUỐC …

Xem Thêm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 29 tháng 04 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung :Tiếp cận mới trong quản lí Hen – thời điểm cho những …

Xem Thêm

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 22 tháng 04 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung : Rối loạn nhịp tim đại cương máy tạo nhịp vĩnh viễn. – Người báo cáo:  Khoa Nội Tim mạch lão học. – Chủ trì: Ban …

Xem Thêm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 08 tháng 04 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung 1: Bình bệnh án khoa Lao – Người báo cáo:  Khoa Lao – …

Xem Thêm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung 1: Truyền thông về Covid – 19 – Người báo cáo:  BS CKII. …

Xem Thêm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 18 tháng 03 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung 1   : BÌNH BỆNH ÁN PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH – Người báo cáo:  Khoa Ngoại Tổng …

Xem Thêm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 11 tháng 03 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Nội dung   : BÌNH BỆNH ÁN ERCP( Nội soi mật tụy ngược …

Xem Thêm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 04 tháng 03 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Chuyên đề 1   : ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN, LÁCH …

Xem Thêm