Category Archives: Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn ngày 18 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 2 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 24 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 19 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 24 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa – Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – [...]

Sinh hoạt chuyên đề ngày 10 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa – Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 29 tháng 06 năm 2023

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 29 tháng [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 22 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 15 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)