Category Archives: Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn ngày 13 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 06 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 23 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 17 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các Khoa, Phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 16 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các Khoa, Phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 09 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 25 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL thông [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 11 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 28 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 21 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)