Thông tin dược

Thông tin thuốc tháng 4

TÍNH AN TOÀN CỦA THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT PARACETAMOL DẠNG GIẢI PHÓNG BIẾN ĐỔI Thực hiện công văn số 5407/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi và tăng cường theo dõi, phát hiện, …

Xem Thêm »