Category Archives: Thông tin dược

Thông tin thuốc Quý 1 -2024

Các thuốc tác dụng bất lợi trên bệnh nhân suy tim. Thông thường, một bệnh [...]

Thông tin thuốc Quý 4

ANSM: Chế độ liều mới thấp hơn và một số khuyến cáo nhằm giảm nguy [...]

Thông tin thuốc Quý 3

Attachments TTT QUY 3 - 2023 (2 MB)

Điểm tin cảnh giác dược

Điểm tin cảnh giác dược

Điểm tin cảnh giác dược

Attachments TTT QUY 3 - 2022 (2 MB)

Điểm tin cảnh giác dược

Attachments TTT QUY 2 CHÍNH THỨC - 2022 (2 MB)

Thông tin thuốc Rosuvastatin 40mg

Attachments TTT-Rosuvastatin-40mg (427 kB)

Thông tin dược Molnupiravir 400mg

Attachments TTT-Molnupiravir-400mg (464 kB)

Thông tin thuốc Forxiga

Attachments TTT-Forxiga (399 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)