Giá trị hình thành bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

Đồng Hành - Vươn Tới

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang là Bệnh viện Đa khoa hạng I đầu tiên của tỉnh An Giang là tuyến cuối cùng trong điều trị của ngành y tế tỉnh An Giang. Bệnh viện hiện có 40 khoa/phòng với quy mô 950 giường kế hoạch và 1200 giường thực kê, hơn 1100 cán bộ và nhân viên y tế đang phục vụ công tác.

VIDEO GIỚI THIỆU LỊCH SỬ BỆNH VIỆN