Category Archives: Khối Phòng Chức Năng

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thân Thiện – Nhanh Chóng – Chính Xác I. Thông tin chung – Phòng TCKT [...]

Phòng Chỉ Đạo Tuyến Và Quản Lý Chất Lượng

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Không ngừng cải tiến I. Thông [...]

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Tham mưu hợp lý – Bố trí kịp thời – [...]

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Thấu hiểu – Chính xác I. Thông tin chung Phòng [...]

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG Sẵn sàng lắng nghe – Tận tâm phục vụ I. Thông tin [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)