Biên chế điều dưỡng và chất lượng chăm sóc bệnh nhân

Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2007 Mar;(151):1-115.

Nurse staffing and quality of patient care.

Kane RLShamliyan TMueller CDuval SWilt TJ.

MỤC TIÊU :

Để đánh giá tỷ lệ điều dưỡng/ bệnh nhân và giờ làm việc của điều dưỡng liên quan thế nào đến kết cục chăm sóc bệnh nhân cấp cứu, những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách nhân sự điều dưỡng, và các chiến lược về nhân sự điều dưỡng nhằm cải thiện kết cục bệnh nhân.

NGUỒN DỮ LIỆU:

MEDLINE ( PubMed ), CINAHL, Cơ sở dữ liệu Cochrane, cơ sở dữ liệu nghiên cứu EBSCO, BioMed Central, báo cáo liên bang, Cơ sở dữ liệu quốc gia về chỉ  số chất lượng điều dưỡng, Trung tâm phân tích Quốc gia về lực lượng lao động, Hiệp hội điều dưỡng Hoa kỳ, Hội chuyên viên điều dưỡng hàn lâm Hoa kỳ, và các luận văn điện tử.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

Vì không có những thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, các nghiên cứu khảo sát đã được thu thập để tìm xem mối liên quan giữa biên chế điều dưỡng và những kết cục. Phân tích tổng hợp đã được dùng để xem xét sự phù hợp giữa biên chế điều dưỡng và kết cục bệnh nhân; giai cấp của bệnh nhân và nét đặc trưng của bệnh viện được phân tích riêng.

KẾT QUẢ:

Nhân lực điều dưỡng nhiều thì có liên quan với tỷ lệ tử vong tại bệnh viện thấp hơn. Các kết cục khác như cấp cứu thất bại, ngừng tim, viêm phổi bệnh viện, và các tác dụng phụ khác cũng thấp hơn. Hiệu quả của việc gia tăng nhân lực điều dưỡng trên sự an toàn của bệnh nhân càng rõ rệt hơn ở đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) và ở những bệnh nhân phẫu thuật. Chăm sóc trực tiếp bệnh nhân với nhiều thời gian có liên quan đếnviệc giảm nguy cơ tử vong tại bệnh viện và thời gian năm viện ngắn hơn. Bằng chứng còn ít về liên quan giữa điều dưỡng có trình độ cử nhân với tỷ lệ tử vong thấp hơn và cấp cứu thất bại. Làm thêm ngoài giờ (overtime) có liên quan với sự gia tăng tỷ lệ tử vong tại bệnh viện, nhiễm trùng bệnh viện, sốc, và nhiễm trùng máu. Không có nghiên cứu nào xem xét trực tiếp các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách nhân sự điều dưỡng. Một vài nghiên cứu nhắm vào vai trò nhân sự qua tuyển dụng. Không có nghiên cứu nào đánh giá vai trò của chính sách nhân sự điều dưỡng được đào tạo quốc tế .

KẾT LUẬN:

Tăng biên chế điều dưỡng trong bệnh viện có liên hệ với tỷ lệ tử vong thấp hơn tại bệnh viện, thất bại trong cấp cứu, và những kết cục khác ở bệnh nhân, nhưng sự liên hệ này thì không nhất thiết phải là liên hệ nhân-quả. Việc tăng, giảm nhân sự điều dưỡng (tỉ lệ điều dưỡng/bệnh nhân) có mức độ ảnh hưởng kết cục nhiều hơn so với làm thêm ngoài giờ hoặc kỹ năng của người điều dưỡng. Nhân lực điều dưỡng nhiều hơn có liên quan đến kết cục tốt hơn trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt và ở những bệnh nhân phẫu thuật.

Người dich: ĐD Thiên Sinh, khoa ICU, BVAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)