Nguy cơ tổn thương gan do thuốc chống đông máu dạng uống mới: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Heart. 2014 Apr;100(7):550-6. doi: 10.1136/heartjnl-2013-305288. Epub 2014 Jan 29.

Risk of drug-induced liver injury with the new oral anticoagulants: systematic review and meta-analysis.

Caldeira D1, Barra MSantos ATde Abreu DPinto FJFerreira JJCosta J.

Mục tiêu:

Trong những năm gần đây,  cảnh báo an toàn đã thực hiện cảnh báo về nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng do thuốc gây ra bởi thuốc tim mạch.  Các thuốc chống đông máu dạng uống mới giờ đây đã xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên,  vấn đề an toàn của thuốc đã được nêu ra, đặc biệt là an toàn cho gan.  Vì vậy mục tiêu của chúng tôi là đánh giá an toàn gan liên quan đến thuốc chông đông máu dạng uống mới.

Phương pháp:

Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp giai đoạn III thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs).  Medline và Trung tâm được tìm kiếm đến tháng chín năm 2013.  Tổng quan và tài liệu tham khảo cũng được tìm kiếm.  Hai nhà quan sát độc lập tìm kiếm các nghiên cứu và truy tìm đánh giá dữ liệu.  Kết cục chính là tổn thương gan (transaminase cao > 3 × giới hạn trên của bình thường và bilirubin  > 2 ×  giới hạn trên của bình thường).  Thuốc chống đông máu dạng uống mới  được so sánh với nhóm chứng bất kỳ.  Kết quả  ngẫu nhiên của  phân tích tổng hợp được thực hiện,  và ước tính gộp được thể hiện như nguy cơ tương đối (RR) và  khoảng tin cậy 95 %. Sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu được đánh giá với kiểm định I.

Kết quả:

Hai mươi chín thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên  đánh giá 152. 116 bệnh nhân được thu nhận (  theo dõi trung bình 16 tháng).  Tất cả các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên  được đánh giá là có nguy cơ sai lệch thấp.  Thuốc chống đông máu dạng uống mới không liên quan đến  tăng nguy cơ  tổn thương gan  (RR 0.90,  KTC 95 %: 0.72-1.13,   I = 0%).  Kết quả tương tự cũng ghi nhận cho từng các thuốc chống đông máu dạng uống mới  (Rivaroxaban,  Apixaban,  Dabigatran ,  Darexaban,  Edoxaban ) với các nhóm đối chứng khác nhau ( thuốc kháng  vitamin K,  Heparin trọng lượng phân tử thấp và giả dược).  Nguy cơ  tăng men gan  ( > 3 ×  giới hạn trên của bình thường)  thấp hơn ở những bệnh nhân được điều trị  thuốc chống đông máu dạng uống mới,  đặc biệt so với bệnh nhân được điều trị bằng  heparin trọng lượng phân tử thấp (RR 0,71, KTC 95% 0,59-0,85;   I = 27%)

Kết luận:

Thuốc chống đông máu dạng uống mới không liên quan với tăng nguy cơ tổn thương gan. Tác dụng  “ bảo vệ”  không mong đợi của thuốc chống đông dạng uống mới  có lẽ là do heparin trọng lượng phân tử thấp có độc tính trên gan .

Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền, BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)