Tác dụng của thuốc chẹn beta chống kết tập tiểu cầu: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Br J Clin Pharmacol. 2014 Apr 15. doi: 10.1111/bcp.12404.

Effect of beta-blockers on platelet aggregation: a systematic review and meta-analysis. Bonten TN1, Plaizier CESnoep JDStijnen TDekkers OMvan der Bom JG.

Mục tiêu:

Tiểu cầu đóng một vai trò quan trọng trong bệnh tim mạch và thuốc chẹn beta thường được kê toa cho phòng ngừa bệnh tim mạch. Chẹn beta có thể tác dụng trực tiếp đến kết tập tiểu cầu, bởi vì các thụ thể beta- adrenergic hiện diện trên tiểu cầu. Không chắc chắn về sự tồn tại và mức độ tác dụng của thuốc chẹn bêta chống  kết tập tiểu cầu.  Mục đích của nghiên cứu này là để thực hiện tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp tác dụng của thuốc chẹn bêta chống kết tập tiểu cầu.

Phương pháp:

MEDLINE và EMBASE được tìm kiếm cho đến tháng tư năm 2014.  Hai nhà quan sát độc lập thực hiện khai thác dữ liệu và đánh giá nguy cơ.  Loại thuốc ức chế beta,  quần thể,  thời gian điều trị và kết tập tiểu cầu được rút  ra.  Khác biệt trung bình chuẩn (SMD) được tính toán cho từng nghiên cứu và gộp lại trong một  phân tích tổng hợp ngẫu nhiên.

Kết quả:

Chúng tôi lấy 31 nghiên cứu (28 thử nghiệm lâm sàng , 3 nghiên cứu quan sát ) . Chẹn beta giảm kết tập tiểu cầu:  SMD -0.54 (95% CI -0.85 đến -0.24, p <0,0001).  Điều này tương ứng với việc giảm 13% (KTC 95% : 8-17 %). Thuốc chẹn beta không chọn lọc tan trong mỡ giảm kết tập tiểu cầu nhiều hơn thuốc chẹn beta chọn lọc tan trong nước.

Kết luận:

Trên lâm sàng sử dụng thuốc chẹn bêta làm giảm đáng kể kết tập tiểu cầu. Thuốc chẹn beta không chọn lọc tan trong  mỡ dường như làm giảm kết tập tiểu cầu hiệu quả hơn thuốc chẹn beta chọn lọc tan trong nước.  Phát hiện này có thể giúp giải thích tại sao một số thuốc chẹn bêta có hiệu quả hơn những thuốc khác trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Người dịch: Phạm Chí Hiền , BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)