Category Archives: Phòng Chỉ Đạo Tuyến Và Quản Lý Chất Lượng

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2023

Attachments THANG 3 (361 kB)THANG 4 (360 kB)THANG 5 (359 kB)THANG 1 (351 kB)THANG 2 [...]

Báo cáo thực hiện cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp

Attachments 923-BC-BVAG (837 kB)924-BC-BVAG (4 MB)925-BC-BVAG (5 MB)BCXANHSACHDEP6THANGDAU2023 (2 MB)

Báo cáo bệnh viện xanh sạch đẹp năm 2022

Attachments BAO CAO BV XANH SACH DEP 2022 (2 MB)

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Attachments BAO CAO 83 TIEU CHI 2022 (341 kB)

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Attachments SO KET 6 THANG DAU NAM 202209082022 (607 kB)

Chỉ đạo tuyến năm 2020

Chỉ đạo tuyến năm 2020 Chỉ đạo của tuyến trên: Khoa TMLH: Theo đề án [...]

Chỉ đạo tuyến năm 2019

Tuyến trên: Chỉ đạo của tuyến trên: Khoa TMLH: Đề án 1816 lên Bệnh viện [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)