Naloxone trong điều trị sốc

Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4):CD004443.

Naloxone for shock.

Boeuf BPoirier VGauvin FGuerguerian AMRoy CFarrell CALacroix J.

Đặt vấn đề:

Có bằng chứng tiền lâm sàng , liên quan đến một số loài , cho thấy rằng các opioid peptide đóng một vai trò trong sinh lý bệnh của sốc ( nội độc tố , giảm thể tích , tim ,tủy sống , phản vệ ) . Nhiều báo cáo ca bệnh cho rằng naloxone ( một chất đối kháng thuốc phiện ) có thể điều trị hiệu quả sốc ở người , tuy nhiên nhiều người chưa đồng ý quan điểm này. Vì sự tranh cãi này nên chúng tôi thực hiện một phân tích tổng hợp các bằng chứng sẵn có về hiệu quả của naloxone trong điều trị sốc ở người.

Mục tiêu:

Đánh giá hiệu quả và an toàn của naloxone trong điều trị sốc ở người và đánh giá chất lượng các thử nghiệm lâm sàng về vấn đề này.

Chiến lược tìm kiếm:

Tìm kiếm thư mục trên máy vi tính đến tháng 12 năm 2002 , xem xét các tài liệu tham khảo của tất cả các bài báo liên quan và liên hệ với các tác giả nghiên cứu chính.

Tiêu chuẩn lựa chọn:

Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đánh giá naloxone điều trị sốc ở người, bất kể tuổi tác của bệnh nhân (người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh ).

Thu thập và phân tích:

Ba nhận xét độc lập trích xuất dữ liệu trên thiết kế nghiên cứu , can thiệp , kết quả và chất lượng phương pháp.

Kết quả chính:

Ba nhà nghiên cứu độc giả xem lại 80 bài đã công bố, lựa được sáu thử nghiệm lâm sàng. Thỏa thuận giữa 3 nhà lựa chọn nghiên cứu là hoàn hảo ( sự phù hợp : 100% ) . Phân tích tổng quan này gồm sáu nghiên cứu liên quan đến 126 bệnh nhân sốc nhiễm trùng , sốc tim , sốc do xuất huyết và sốc tủy. Điều trị naloxone có liên quan đến cải thiện huyết động có ý nghĩa thống kê (OR 0,24 ; KTC 95%: 0,09-0,68 ) . Áp lực động mạch trung bình trong nhóm naloxone cao hơn đáng kể so với nhóm giả dược (khác biệt trung bình trọng số : 9,33 mmHg , KTC 95% 7,07-11,59 ) và có tính đồng nhất giữa các thử nghiệm về kết cục này. Tỷ lệ tử vong thấp hơn ở nhóm naloxone (OR= 0,59 , KTC 95%: 0,21-1,67 ) nhưng sự khác biệt này chưa có ý nghĩa thống kê và không có sự đồng nhất về kết cục này ( p <0,05) .

Kết luận của các tác giả:

Naloxone cải thiện huyết áp, đặc biệt là huyết áp động mạch trung bình. Tuy nhiên , ý ​​nghĩa lâm sàng của naloxone để điều trị sốc vẫn chưa được xác định, và cần nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên thêm nữa để đánh giá hiệu quả của naloxone.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)