Hiệu quả tương đối của thuốc chống đau thắt ngực được sử dụng như điều trị tăng thêm ở những bệnh nhân đau thắt ngực ổn định: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Eur J Prev Cardiol. 2014 Apr 28.

Relative efficacy of antianginal drugs used as add-on therapy in patients with stable angina: A systematic review and meta-analysis.

Belsey J1, Savelieva IMugelli ACamm AJ.

Mục tiêu:

Cơ sở điều trị nội khoa đầu tiên của chứng đau thắt ngực ổn định thường bao gồm thuốc ức chế beta  (BB) hoặc thuốc chẹn kênh calci (CCB),  với các loại thuốc khác được bổ sung nếu triệu chứng không kiểm soát được.  Bằng chứng về sự lựa chọn thích hợp của một thuốc thứ hai hiện không rõ ràng.  Mục tiêu của tổng quan hệ thống này là để xác định những lợi ích lâm sàng của ức chế beta, thuốc chẹn kênh calci, nitrat tác tụng kéo dài,  ranolazine,  trimetazidine,  Ivabradine hoặc Nicorandil thêm vào đơn trị liệu đầu tiên cho bệnh động mạch vành ổn định.

Phương pháp:

Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên so sánh hiệu quả của phương pháp điều trị đau thắt ngực ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định khó chữa từ trị liệu đầu tiên đã được xác định từ tài liệu nghiên cứu.  Dữ liệu thử nghiệm gắng sức (ETT ) và kết quả lâm sàng được lấy ra và kết hợp một loạt phân tích tổng hợp.

Kết quả:

Tổng cộng có 46 nghiên cứu đủ điều kiện đã được xác định,  đánh giá 71 so sánh điều trị.  Sự kết hợp của ranolazine thêm vào CCB hoặc BB cho thấy kết quả tích cực trên tất cả các kết quả đánh giá. Kết hợp khác của BB,  CCB,  nitrat tác dụng kéo dài và trimetazidine cho thấy lợi ích đáng kể cho phần lớn nhưng không phải tất cả các kết quả.  Ivabradine chứng minh lợi ích cho đánh giá thử nghiệm gắng sức nhưng không được xuất hiện trong lĩnh vực lâm sàng.  Không có nghiên cứu đủ điều kiện được xác định nicorandil trong một vai trò tăng thêm.

Kết luận:

Qua một loạt thử nghiệm đánh giá chung  và kết cục lâm sàng,  hiệu quả của BB + CCB sử dụng kết hợp được xác nhận một cách rộng rãi. Ranolazine sử dụng với BB hoặc CCB cho thấy lợi ích trên tất cả các kết cục (outcomes) được đánh giá,  trong khi nitrat tác dụng kéo dài và trimetazidine sử dụng với BB hoặc CCB đã cho thấy lợi ích qua một vài kết quả.  Ivabradine thêm vào BB cho các hiệu quả không phù hợp từ một nghiên cứu duy nhất,  trong khi không có chứng cứ liên quan đến Nicorandil .

Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền, BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)