Thông tin y học

Nguy cơ viêm phổi liên quan tới sử dụng ức chế men chuyển và chẹn thụ thể angiotensin: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Daniel Caldeira cardiologist resident, assistant of clinical pharmacology,1, Joana Alarcão scientific consultant, assistant of clinical pharmacology 2, António Vaz-Carneiro clinical professor of medicine, director of the Center for Evidence-BasedMedicine2 3, João Costa  professor of clinical pharmacology, coordinator of the Portuguese Cochrane Centre 1 2 3

 

Xem Thêm »

Tác dụng của cây có hạt, đậu phộng, đậu nành làm giảm huyết áp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Am J Clin Nutr. 2015 Mar 25. pii: ajcn091595. [Epub ahead of print]

The effect of tree nut, peanut, and soy nut consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials.

Mohammadifard N1, Salehi-Abarghouei A1, Salas-Salvadó J1, Guasch-Ferré M1, Humphries K1, Sarrafzadegan N1.

 

Xem Thêm »

Hiệu quả và an toàn của aspirin cộng thêm clopidogrel để phòng ngừa đột quỵ ở những bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

PLoS One. 2014 Aug 11;9(8):e104402. doi: 10.1371/journal.pone.0104402. eCollection 2014.

Efficacy and Safety of Adding Clopidogrel to Aspirin on Stroke Prevention among High Vascular Risk Patients: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.

Chen S1, Shen Q2, Tang Y1, He L1, Li Y1, Li H3, Li M1, Peng Y1.

Xem Thêm »