Thông tin y học

Tác dụng của thuốc ức chế men chuyển angiotensin và thuốc ức chế thụ thể angiotensin ii trên mọi nguyên nhân tử vong, tử vong tim mạch, và biến cố tim mạch ở bệnh nhân bệnh đái tháo đường: một phân tích tổng hợp

JAMA Intern Med. 2014 May 1;174(5):773-85. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.348.

Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on All-Cause Mortality,Cardiovascular Deaths, and Cardiovascular Events in Patients With Diabetes Mellitus: A Meta-analysis.

Cheng J1, Zhang W2, Zhang X1, Han F1, Li X1, He X1, Li Q1, Chen J1.

Xem Thêm »

Điều trị hydrocortisone liều thấp làm suy giảm sốc nhiễm trùng ở bệnh nhân người lớn nhưng không làm giảm tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Anesth Analg. 2014 Feb;118(2):346-57.

Low-dose hydrocortisone therapy attenuates septic shock in adult patients but does not reduce 28-day mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Wang C1, Sun JZheng JGuo LMa HZhang YZhang FLi E.

Xem Thêm »