Lợi ích của việc thêm fluticasone propionate/salmeterol vào tiotropium trong copd: một phân tích tổng hợp

Eur J Intern Med. 2014 May 8. pii: S0953-6205(14)00117-4. doi: 10.1016/j.ejim.2014.04.007.

Benefits of adding fluticasone propionate/salmeterol to tiotropium in COPD: A meta-analysis.

Liu Y1, Shi H2, Sun X2, Zhang D2, Zhang Y2, Yang K3, Mi L4, Li M2.

Mục tiêu:

Phân tích tổng hợp nầy được thực hiện để đánh giá hiệu quả và an toàn của việc thêm fluticasone propionate / salmeterol vào tiotropium ở những bệnh nhân COPD.

Phương pháp:

Một hệ thống tìm kiếm đã được thực hiện trên MEDLINE,  Cochrane,  ISI Web Khoa học và cơ sở dữ liệu Scopus, và tìm kiếm trên các tạp chí hàng đầu về hô hấp.  Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về điều trị COPD ổn định với sự bổ sung của fluticasone propionate / salmeterol, so với đơn trị tiotropium, đã được xem xét.  Đánh giá bằng tỉ số chênh gộp (OR) và khác biệt trung bình (WMD), với khoảng tin cậy 95% .

Kết quả:

Sáu thử nghiệm đủ tiêu chuẩn thu nhận.  So với tiotropium,  bổ sung fluticasone propionate / salmeterol  có tác dụng cải thiện đáng kể  thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây đầu tiên ( FEV1 ) (WMD 54.64mL;  KTC 95 %:  51,76  đến  57.52mL;  P <0.001),  đợt cấp COPD  (OR 0.73,  KTC 95 %: 0,55-0,96  p = 0,03),  và chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe  (WMD 4,63,  95%  CI  4,26-5,01; P <0.001).  Tác dụng có hại được ghi nhận là tăng không đáng kể trong nhóm Tiotropium + fluticasone propionate / salmeterol  (OR 1.24 , KTC 95%: 0,98-1,57; p = 0,07) .

Kết luận:

Việc bổ sung fluticasone propionate/salmeterol cho các đối tượng bị COPD đang điều trị bằng tiotropium cải thiện đáng kể chức năng của phổi, chất lượng cuộc sống và các rối loạn do COPD gây ra mà không làm tăng các biến cố có hại do thuốc.

Người dịch: BS Chì Hiền, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)