Ăn chay và huyết áp: một phân tích tổng hợp

JAMA Intern Med. 2014 Apr;174(4):577-87.

Vegetarian diets and blood pressure: a meta-analysis.

Yokoyama Y1, Nishimura K2, Barnard ND3, Takegami M4, Watanabe M5, Sekikawa A6, Okamura T7,Miyamoto Y8.

Tầm quan trọng: Nghiên cứu trước đây đã cho thấy mối liên quan giữa ăn chay và giảm huyết áp (HA), nhưng mối quan hệ này chưa được xác định rõ.

Mục tiêu: Để tiến hành một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng (RCTs) và nghiên cứu quan sát để kiểm chứng mối liên hệ giữa ăn chay và tăng huyết áp. Tìm kiếm các bài báo xuất bản bằng tiếng Anh từ năm 1946 đến tháng 10/2013 và từ năm 1900 đến tháng 11/ 2013 từ Medline và Web Khoa học .

Chọn lựa nghiên cứu: Tất cả các nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí sau: (1) người tham gia lớn hơn 20 tuổi, (2) Ăn chay là yếu tố phơi nhiễm hoặc can thiệp, (3) kết cục là sự khác biệt về huyết áp và (4) nghiên cứu đối chứng hoặc nghiên cứu quan sát. Ngoài ra, không thuộc các tiêu chuẩn loại trừ sau đây: (1) nghiên cứu trên cặp sinh đôi, (2) sử dụng nhiều biện pháp can thiệp, (3) các kết cục huyết áp dùng biến nhị phân hoặc (4) các nghiên cứu ca bệnh hoặc hàng loạt ca bệnh. Khai thác dữ liệu và tổng hợp dữ liệu thu thập bao gồm thiết kế nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của dân số nghiên cứu, dữ liệu về chế độ ăn uống và kết cục. Các dữ liệu được lấy và phân tích bằng mô hình ảnh hưởng biến thiên.

Đo lường kết cục:  Sự khác biệt huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở người ăn chay.

Kết quả: Trong số 258 nghiên cứu xác định, 7 thử nghiệm lâm sàng và 32 nghiên cứu quan sát đáp ứng được tiêu chuẩn nhận vào. Trong 7 thử nghiệm đối chứng (tổng cộng 311 người tham gia; tuổi trung bình là 44,5), ăn chay làm giảm huyết áp tâm thu trung bình được -4,8 mm Hg (KTC 95%:, -6.6 đến -3.1, p <0,001; I2 = 0; P = 0,45 cho tính không đồng nhất) và giảm huyết áp tâm trương được -2,2 mm Hg (KTC 95%: -3.5 đến -1.0, p <0,001; I2 = 0; P = 0,43 cho tính không đồng nhất) so với người không ăn chay. Trong 32 nghiên cứu quan sát (trong tổng số 21.604 người tham gia; tuổi trung bình là 46,6, ăn chay làm giảm huyết áp tâm thu trung bình (-6,9 mm Hg; KTC 95%, -9,1 đến -4,7; P <0,001 , I2 = 91,4; P <0,001 cho tính không đồng nhất) và huyết áp tâm trương (-4,7 mm Hg; KTC 95%, -6.3 đến -3.1, p <0,001; I2 = 92,6; P <0,001 cho tính không đồng nhất) so với người không ăn chay.

Kết luận: Ăn chay làm giảm huyết áp. Vì vậy, ăn chay được coi như một biện pháp không dùng thuốc để giảm huyết áp.

Người dịch: BS Rạng, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)