Rung nhĩ liên quan đến điều trị ivabradine: phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Heart. 2014 Jun 20. pii: heartjnl-2014-305482. doi: 10.1136/heartjnl-2014-305482.

Atrial fibrillation associated with ivabradine treatment: meta-analysis of randomised controlled trials.

Martin RI1, Pogoryelova O2, Santibáñez Koref M2, Bourke JP3, Teare MD4, Keavney BD5.

Mục tiêu:

Đánh giá nguy cơ của rung nhĩ (AF)  liên quan với điều trị bằng ivabradine phân tích tổng hợp các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.

Phương pháp:

Medline,  Embase,  Web of Knowledge và các thử nghiệm đối chứng của Trung tâm dữ liệu Cochrane được tìm kiếm cho các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên mù đôi của Ivabradine với thời gian theo dõi tối thiểu là 4 tuần.  Với các nghiên cứu về rung nhĩ chưa được công bố, các dữ liệu này được lấy từ các trang web của Tổ chức y tế Châu Âu hoặc  lien lạc riêng với tác giả. Đánh giá nguy cơ sai lệch (bias) các nghiên cứu qua công cụ được khuyến cáo của Cochrane Collaboration. Qua phân tích tổng hợp, tính nguy cơ tương đối của rung nhĩ và nguy cơ khác biệt tuyệt đối của rung nhĩ cho mỗi năm điều trị  . Kết cục chính là sự cố  rung nhĩ trong thời gian theo dõi.

Kết quả:

Dữ liệu rung nhĩ  được tổng hợp từ 11 nghiên cứu (1 NC lấy từ  một từ báo cáo đã được công bố, 6 NC lấy từ Tổ chức y tế Châu Âu  và bốn qua liên hệ với tác giả. Điều trị Ivabradine  có liên quan tới rung nhĩ với nguy cơ tương đối là 1,15  (KTC 95%: 1,07-1,24, p = 0,0027) trong 21. 571 bệnh nhân trong phân tích. Từ đây chúng tôi ước tính rằng cứ 208 ca điều trị với Ivabradine sẽ có 1 ca bị rung nhĩ (number needed to harm) cho mỗi năm điều trị.

Kết luận:

Rung nhĩ là tác dụng phụ khi điều trị Ivabradine có tỷ lệ là 1/10.000,  hiện nay nguy cơ được báo cáo trong tài liệu giới thiệu sản phẩm. Tỷ lệ rung nhĩ đã không được báo cáo thường xuyên trong các thử nghiệm lâm sàng của Ivabradine.

Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền BVĐK TT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)