Tác dụng của statin ưa mỡ ở suy tim: một phân tích tổng hợp của 13 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Heart Lung Circ. 2014 May 28. pii: S1443-9506(14)00461-2. doi: 10.1016/j.hlc.2014.05.005.

Effects of Lipophilic Statins for Heart Failure: A Meta-analysis of 13 Randomised Controlled Trials.

Liu G1, Zheng XX1, Xu YL1, Lu J1, Hui RT1, Huang XH2.

Đặt vấn đề:

Tác dụng của statin ưa mỡ trong suy tim (ST) có nhiều ý kiến khác nhau.  Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng quan hệ thống tất cả các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đánh giá tác dụng của statin ưa mỡ ở bệnh nhân bị suy tim.

Phương pháp:

Chúng tôi thực hiện tìm kiếm trong y văn để xác định các thử nghiệm đủ điều kiện, gồm các NC tiền cứu ngẫu nhiên đánh giá hiệu quả của statin tan trong mỡ trong suy tim và các NC có đối chứng. Tiêu chí chính là tử vong do mọi nguyên nhân,  tỷ lệ tử vong do tim mạch,  nhập viện vì do suy tim nặng hơn,  phân suất tống máu thất trái (LVEF),  và cholesterol trọng lượng phân tử thấp. Tính tỉ số nguy cơ (RR) và khác biệt trung bình trọng số (WMD) qua mô hình ảnh hưởng cố định và biến thiên.

Kết quả:

Tổng cộng có 13 thử nghiệm ngẫu nhiên với 1.532 đối tượng được đưa vào phân tích này. Mười thử nghiệm ngẫu nhiên bệnh nhân dùng atorvastatin,  hai thử nghiệm bệnh nhân dùng simvastatin, và một thử nghiệm bệnh nhên dùng pitavastatin.  Nhìn chung, statin tan trong mỡ giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ( RR 0,53,  P <0.001),  tỷ lệ tử vong do tim mạch ( RR 0,66,  P = 0,04),  và nhập viện do suy tim nặng hơn (RR 0,60, P <0.001). Phân tích nhóm nhỏ cho thấy tác dụng của statin ưa mỡ trong suy tim không thay đổi khi hiệu chỉnh với tuổi,  phân xuất tống máu,  và nguyên nhân gây ra suy tim.  Ngoài ra,  nhóm bệnh nhân (ngẫu nhiên) dùng statin tan trong mỡ có sự gia tăng đáng kể phân xuất tống máu thất trái  (WMD 3,91%,  P <0.001)  và giảm cholesterol trọng lượng phân tử thấp (WMD 0.90 mmol / L, P <0.001).

Kết luận:

Cần nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác định statin tan trong mỡ có lợi cho bệnh nhân suy tim.

 Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền BVĐK TT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)