Hiệu quả và an toàn của gabapentin 1800mg điều trị đau dây thần kinh sau nhiễm herpes: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

J Clin Pharm Ther. 2014 May 8. doi: 10.1111/jcpt.12167.

Efficacy and safety of gabapentin 1800 mg treatment for post-herpetic neuralgia: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Fan H1, Yu WZhang QCao HLi JWang JShao YHu X.

Những gì được biết và mục tiêu:

Gabapentin đã được sử dụng để kiểm soát đau dây thần kinh sau nhiễm herpes ( post-herpetic neuralgia =  PHN).  Tuy nhiên,  kết quả không phù hợp đã được báo cáo.  Phân tích tổng hợp nầy được thực hiện để đánh giá hiệu quả và an toàn của gabapentin 1800 mg/ngày ở bệnh nhân đau dây thần kinh sau nhiễm herpes bằng cách tiến hành một phân tích tổng hợp.

Phương pháp:

Cơ sở dữ liệu điện tử được tìm kiếm từ các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên ( RCTs) có liên quan  so sánh gabapentin 1800 mg/ngày với giả dược ở bệnh nhân đau dây thần kinh sau nhiễm herpes.  Kết cục chính là điểm trung bình cường độ đau giảm là 50%  và  cường độ đau giảm 30 % sau 24 giờ  và tác dụng phụ liên quan đến gabapentin. Tiêu chí phụ là giảm điểm đánh giá giấc ngủ và cải thiện thang điểm cảm nhận thay đổi chung của bệnh nhân (Patient Global Impression of Change=PGIC) hoặc Thang điểm đáp ứng điều trị trên lâm sàng (Clinician Global Impression of Change=CGIC)

Kết quả và bàn luận:

Sáu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được thu nhận.  Gabapentin 1800 mg/ngày làm giảm trung bình cường độ đau 24 giờ  [ khác biệt trung bình chuẩn ( SMD) – 0·50; Khoảng tin cậy 95%  -0·88, -0·13; I = 86,3% ] và điểm số trung bình hàng ngày đánh giá giấc ngủ [ khác biệt trung bình (WMD ) -0·71; KTC 95 %  -1·11,  -0·32; I = 0% ].  Điều trị gabapentin mang lại sự cải thiện cường độ đau  (nguy cơ (RR) 1,88,  KTC 95%  1,35,  2,29;  I = 64,8%;  giảm mức 50%  và  RR 1.43,  95% CI 1·12,  1.83;  I = 0%  giảm mức 30 %,  tương ứng),  PGIC (RR 1.49,  KTC 95% 1.28,  1.74;  I = 0%),  và CGIC (RR 1,58  KTC 95%  1.29,  1.92;  I = 30,9% ).  Tuy nhiên,  gabapentin làm tăng buồn ngủ  (RR 2.03,  KTC 95% 1.39,  2.98;  I = 2%), chóng mặt  (RR 2.68,  KTC 95%  1.95,  3.69;  I = 15 %),  phù ngoại biên  (RR  9,10 , KTC 95% 3.23 , 25.60 ; I2 = 2%), toàn bộ tác dụng phụ (RR 1.28 , KTC 95%  1.16,  1.42;  I = 0%) và ngưng thuốc do biến cố bất lợi  (RR 1.51,  KTC 95%  1.06, 2.16;  I = 6%),  nhưng những tác dụng phụ thường từ nhẹ đến trung bình.

Kết luận:

Điều trị bằng gabapentin 1800 mg/ngày trong 14 tuần cho thấy giảm đáng kể đau thần kinh sau nhiễm herpes. Dùng Gabapentin 1800 mg trong 24 tuần để điều trị đau thần kinh sau nhiễm herpes là an toàn.

Người dịch: BS Chí Hiền, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)