Home / Tài liệu – văn bản (page 4)

Tài liệu – văn bản

Tác động của bệnh đái tháo đường đối với kết cục điều trị bệnh lao: Một tổng quan hệ thống.

The impact of diabetes on tuberculosis treatment outcomes: a systematic review. Baker MA1, Harries AD, Jeon CY, Hart JE, Kapur A, Lönnroth K, Ottmani SE, Goonesekera SD, Murray MB. Author information BMC Med. 2011 Jul 1;9:81. doi: 10.1186/1741-7015-9-81. Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu về điều trị bệnh lao đã chỉ ra rằng bệnh nhân đái tháo đường có thể gặp kết cục …

Xem Thêm »

Nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm chứng so sánh điều trị statin sớm so với điều trì hoãn ở bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp: Nghiên cứu ASSORT.

Randomized Controlled Trial of Early Versus Delayed Statin Therapy in Patients With Acute Ischemic Stroke: ASSORT Trial. Yoshimura S, Uchida K, Daimon T, Takashima R, Kimura K, Morimoto T; ASSORT Trial Investigator. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.017623 Stroke. 2017;STROKEAHA.117.017623 Originally published October 13, 2017 Tóm tắt ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC ĐÍCH Một số nghiên cứu gợi ý sử dụng statin trong thời …

Xem Thêm »

Hiệu quả việc điều trị kháng sinh theo hướng dẫn của procalcitonin về tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp cấp. Một phân tích gộp.

Hiệu quả việc điều trị kháng sinh theo hướng dẫn của procalcitonin về tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp cấp. Một phân tích gộp. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, Christ-Crain M, Stolz D, Tamm …

Xem Thêm »

Tiên lượng xuất huyết não nội sọ sau điều trị tiêu huyết khối trên những bệnh nhân Trung Quốc bị đột quỵ thiếu máu não cấp

Predictors of post-thrombolysis symptomatic intracranial hemorrhage in Chinese patients with acute ischemic stroke. Liu M, Pan Y, Zhou L,Wang Y Published: September 18, 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184646 TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Các tiên lượng của xuất huyết não nội sọ có triệu chứng (sICH) ở những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu …

Xem Thêm »

Thiếu vitamin D và nguy cơ lao: một phân tích tổng hợp

THIẾU VITAMIN D VÀ NGUY CƠ LAO: MỘT PHÂN TÍCH TỔNG HỢP Vitamin D deficiency and the risk of tuberculosis: a meta-analysis Huang SJ1, Wang XH2, Liu ZD1, Cao WL3, Han Y1, Ma AG2, Xu SF1. Author information Drug Des Devel Ther. 2016 Dec 28;11:91-102. doi: 10.2147/DDDT.S79870. eCollection 2017. Mục tiêu: Phân tích tổng hợp tất cả các nghiên …

Xem Thêm »

Các yếu tố nguy cơ đối với các biến chứng do ERCP điều trị: phân tích 2.715 trường hợp được thực hiện bởi một chuyên gia nội soi.

Risk factors for therapeutic ERCP-related complications: an analysis of 2,715 cases performed by a single endoscopist. Katsinelos P, Lazaraki G, Chatzimavroudis G,  Gkagkalis S ,  Vasiliadis I,  Papaeuthimiou A ,Terzoudis S, Pilpilidis I ,  Zavos C ,  Kountouras J . Ann Gastroenterol. 2014; 27(1): 65–72. TÓM TẮT Nội soi mật tụy ngược dòng (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography: …

Xem Thêm »

Chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa dưới cấp: một tổng quan hệ thống

Diagnostic and therapeutic treatment modalities for acute lower gastrointestinal bleeding: a systematic review. Oakland K1, Isherwood J2, Lahiff C3, Goldsmith P4, Desborough M1, Colman KS1, Guy R5, Uberoi R6, Murphy MF1, East JE3, Hopewell S7, Jairath V8,9. Endosc Int Open. 2017 Oct;5(10):E959-E973. doi: 10.1055/s-0043-117958. Epub 2017 Sep 29. Tóm tắt TỔNG QUAN VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Khảo sát xuất huyết tiêu …

Xem Thêm »

Các phương pháp điều trị kháng đông ở bệnh nhân rung nhĩ

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ ĐÃ CAN THIỆP MẠCH VÀNH: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP. Antithrombotic therapy strategies for atrial fibrillation patients undergoing percutaneous coronary intervention: A systematic review and network meta-analysis. Gong X1, Tang S2, Li J1, Zhang X1, Tian X1, Ma S1. …

Xem Thêm »

Mannitol và kết cục trong xuất huyết não

Mannitol và kết cục trong xuất huyết não Mannitol and Outcome in Intracerebral Hemorrhage Wang X1, Arima H1, Yang J1, Zhang S1, Wu G1, Woodward M1, Muñoz-Venturelli P1, Lavados PM1, Stapf C1, Robinson T1, Heeley E1, Delcourt C1, Lindley RI1, Parsons M1, Chalmers J1, Anderson CS2; INTERACT2 Investigators. Stroke, 2015 Oct;46(10):2762-7. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.009357. Epub 2015 Aug 11. Đặt vấn đề và mục đích Mannitol thường được sử dụng …

Xem Thêm »