Home / Tài liệu – văn bản

Tài liệu – văn bản

Thử nghiệm CRASH-2: một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và đánh giá hiệu quá kinh tế về tác dụng của axit tranexamic đối với tử vong, các biến cố tắc mạch và yêu cầu truyền máu ở bệnh nhân chấn thương chảy máu.

  The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients. Roberts I, Shakur H, Coats T, Hunt B, Balogun E, Barnetson L, et al.   Tổng quan: Trong so các bệnh …

Xem Thêm »

Sử dụng ức chế bơm proton và nguy cơ mắc các bệnh về xương: Một cập nhật phân tích tổng hợp.

Proton pump inhibitors therapy and risk of bone diseases: An update meta-analysis. Liu J1, Li X2, Fan L3, Yang J1, Wang J1, Sun J4, Wang Z5. Life Sci. 2019 Feb 1;218:213-223. doi: 10.1016/j.lfs.2018.12.058. Epub 2018 Dec 31. MỤC TIÊU: Các nghiên cứu cỡ mẫu lớn đã mang lại kết quả mâu thuẫn về việc sử dụng thuốc …

Xem Thêm »

Những chiến lược truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Càndid Villanueva, Alan Colomo, Alba Bosch, Mar Concepción, Virginia Hernandez-Gea, Carles Aracil, Isabel Graupera, María Poca, Cristina Alvarez-Urturi, Jordi Gordillo, Carlos Guarner-Argente, Miquel Santalo, et al. January 3, 2013, N Engl J Med 2013; …

Xem Thêm »

SỬ DỤNG GĂNG TAY TRONG LÂM SÀNG: HÀNH ĐỘNG VÀ NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ.

Clinical glove use: healthcare workers’ actions and perceptions. Loveday HP1, Lynam S1, Singleton J2, Wilson J3. J Hosp Infect. 2014 Feb;86(2):110-6. doi: 10.1016/j.jhin.2013.11.003. Epub 2013 Nov 28. Đặt vấn đề: Việc sử dụng găng tay trong lâm sàng không đúng và không thay đổi chúng giữa các lần thủ thuật làm tăng nguy cơ …

Xem Thêm »

SỬ DỤNG ĐIỂM SYNTAX II ĐỂ DỰ ĐOÁN TỶ LỆ TỬ VONG TRONG TIM MẠCH CAN THIỆP: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

  Use of the SYNTAX Score II to predict mortality in interventional cardiology: A systematic review and meta-analysis. Yang H1, Zhang L2, Xu CH1. Medicine: January 2019 – Volume 98 – Issue 2 – p e14043 doi: 10.1097/MD.0000000000014043 Đặt vấn đề: Vì thang điểm SYNTAX có những hạn chế, nên được thay thế bằng một …

Xem Thêm »

THỜI GIAN NGỦ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TIỀN CỨU.

  Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies  FrancescoP., Cappuccio Daniel, Cooper Lanfranco, D’EliaPasquale Strazzullo Michelle A. Miller. European Heart Journal, Volume 32, Issue 12, 1 June 2011, Pages 1484–1492,https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007 MỤC ĐÍCH Đánh giá mối liên quan giữa …

Xem Thêm »

L-ORNITHINE L-ARPARTATE TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO DO GAN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN.

L-ORNITHINE L-ARPARTATE TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO DO GAN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN. L-ornithine L-aspartate for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Goh ET1, Stokes CS, Sidhu SS, Vilstrup H, Gluud LL, Morgan MY. Cochrane Database SystRev. 2018 May 15; 5: CD012410.doi : 10.1002/14651858.CD012410.pub2. TỔNG QUAN Bệnh não do gan là một …

Xem Thêm »

Sử dụng thuốc ức chế bơm proton có liên quan đến giảm nguy cơ đợt cấp và tử vong ở những bệnh nhân đồng mắc COPD và GERD.

  Proton pump inhibitors use is associated with a lower risk of acute exacerbation and mortality in patients with coexistent COPD and GERD. Su VY, Liao HF, Perng DW, Chou YC, Hsu CC, Chou CL, Chang YL, Yen JC, Chen TJ, Chou TC. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Sep 19;13:2907-2915. doi: 10.2147/COPD.S157761. eCollection 2018.   MỤC TIÊU: Hiệu quả của …

Xem Thêm »

Tiên đoán sử dụng morphine giảm đau do bệnh nhân tự kiểm soát

  Predicting Procedure-specific Morphine Consumption of Intravenous Patient-controlled Analgesia. Lin SP1,2, Chang KY1,2, Chen HH2, Tsou MY1. Clin J Pain. 2019 Jan;35(1):43-49. doi: 10.1097/AJP.0000000000000647. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30148721 ĐẶT VẤN ĐỀ: Phương pháp phẫu thuật là một yếu tố quan trọng để dự báo cho các phương pháp giảm đau và thuốc giảm đau có kiểm soát do bệnh …

Xem Thêm »