Tài liệu – văn bản

So sánh áp lực tĩnh mạch trung tâm với độ biến thiên tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm trong việc đánh giá đáp ứng dịch trong sốc nhiễm trùng

Manjri Garg, Jyotsna Sen, Sandeep Goyal, Dhruva Chaudhry Mục tiêu: Truyền dịch, bước quan trọng nhất trong hồi sức của bệnh nhân sốc nhiễm trùng, tốt nhất là theo dõi huyết động xâm lấn liên tục. Nghiên cứu đã được lên kế hoạch để đánh giá hiệu quả của chỉ …

Xem Thêm »

Preprocedural Administration of Simethicone and Otilonium Bromide Improves the Quality of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography: A Prospective Randomized Trial.

Somuncu E1, Sarici İS, Caliskan YK, Kalayci MU. Author information Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey. Abstract PURPOSE: Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP) is performed for diagnostic and therapeutic purposes in patients with pancreaticobiliary diseases. We investigated the role of simethicone and concomitant otilonium bromide …

Xem Thêm »

Vitamins and Minerals for Migraine Prophylaxis: A Systematic Review and Meta-analysis.

Okoli GN1, Rabbani R1, Kashani HH1, Wierzbowski AK1, Neilson C2, Mansouri B3, Zarychanski R1, Abou-Setta AM1. Author information 1 George & Fay Yee Centre for Healthcare Innovation, Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences,University of Manitoba,Winnipeg,Canada. 2 Neil John Maclean Health Sciences Library,University of Manitoba,Winnipeg,Canada. 3 Department of Internal Medicine (Neurology), Max Rady College …

Xem Thêm »

Ischemic and bleeding outcomes of triple therapy in patients on chronic anticoagulation undergoing percutaneous coronary intervention: A meta-analysis of randomized trials.

Bản gốc JRSM Cardiovasc Dis. 2019 Nov 1;8:2048004019885572. doi: 10.1177/2048004019885572. eCollection 2019 Jan-Dec. Ischemic and bleeding outcomes of triple therapy in patients on chronic anticoagulation undergoing percutaneous coronary intervention: A meta-analysis of randomized trials. Dahal K1,2, Mustafa U1, Sharma SP3, Apte N1, Bogabathina H1, Hanna M1, Watti H1, Azrin M2, Lee J2, Mina G1, Katikaneni P1, Modi K1. Author information Division of Cardiology, Department of …

Xem Thêm »

Sphincterotomy plus balloon dilation versus sphincterotomy alone for choledocholithiasis: a meta-analysis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30786316 Sphincterotomy plus balloon dilation versus sphincterotomy alone for choledocholithiasis: a meta-analysis. Dong SQ1,2, Singh TP1,2, Zhao Q1,2, Li JJ1,2, Wang HL1,2. Author information Department of Gastroenterology, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China. The Hubei Clinical Center and Key Laboratory of Intestinal and Colorectal Diseases, Wuhan, China. Abstract BACKGROUND: …

Xem Thêm »

Aspirin Efficacy in Primary Prevention: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.

Barbarawi M1, Kheiri B2, Zayed Y2, Gakhal I2, Al-Abdouh A3, Barbarawi O4, Rashdan L2, Rizk F5, Bachuwa G2, Alkotob ML6. Author information 1 Department of Internal Medicine, Hurley Medical Center/Michigan State University, One Hurley Plaza, Flint, Michigan, 48503, USA. Mahmoud.albarbarawi@gmail.com. 2 Department of Internal Medicine, Hurley Medical Center/Michigan State University, One Hurley Plaza, Flint, Michigan, 48503, USA. 3 Department …

Xem Thêm »