Tài liệu – văn bản

Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction

Robin Hofmann, M.D., Stefan K. James, M.D., Ph.D., Tomas Jernberg, M.D., Ph.D., Bertil Lindahl, M.D., Ph.D., David Erlinge, M.D., Ph.D., Nils Witt, M.D., Ph.D., Gabriel Arefalk, M.D., Mats Frick, M.D., Ph.D., Joakim Alfredsson, M.D., Ph.D., Lennart Nilsson, M.D., Ph.D., Annica Ravn-Fischer, M.D., Ph.D., Elmir Omerovic, M.D., Ph.D., et al., for the DETO2X–SWEDEHEART Investigators* Abstract BACKGROUND The clinical effect of routine oxygen therapy in …

Xem Thêm »

TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, ĐỀ PHÒNG HOẶC LÀM CHẬM XUẤT HIỆN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

1. Đại cương: – Giữa những năm 1979-1997, phân loại quốc tế đưa ra cụm từ “ Rối loạn dung nạp glucose” (IGT- Impaired glucose tolerance), xét nghiệm chuẩn để xác định tình trạng này là định lượng glucose huyết thanh 2 giờ sau uống 75g glucose. – Sau khuyến …

Xem Thêm »

MAGNETIC RESONANCE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (MRCP) VERSUS ENDOSONOGRAPHY-GUIDED FINE NEEDLE ASPIRATION (EUS-FNA) FOR DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF PANCREATIC INTRADUCTAL PAPILLARY MUCINOUS NEOPLASMS.

Arq Bras Cir Dig. 2019 Dec 20;32(4):e1471. doi: 10.1590/0102-672020190001e1471. eCollection 2019. MAGNETIC RESONANCE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (MRCP) VERSUS ENDOSONOGRAPHY-GUIDED FINE NEEDLE ASPIRATION (EUS-FNA) FOR DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF PANCREATIC INTRADUCTAL PAPILLARY MUCINOUS NEOPLASMS. Costa DAPD1, Guerra JG2, Goldman SM3, Kemp R4, Santos JS4, Ardengh JC3,4, Ribas CAPM5, Nassif PAN5, Ribas-Filho JM5. Abstract BACKGROUND: Intraductal papillary mucinous tumor (IPMN) are being diagnosed …

Xem Thêm »

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ Ở NHỮNG BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU

O’Brien KJ1, Snapp KR1, Dugan AJ2, Westgate PM2, Gupta N1. Thông tin về tác giả 1. Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, U.S.A. 2. Department of Biostatistics, College of Public Health, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, U.S.A. MỤC TIÊU: Phân tích yếu tố nguy cơ (YTNC) ảnh hưởng đến …

Xem Thêm »

Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis with a particular focus on subgroups.

Gelbenegger G1, Postula M2, Pecen L3, Halvorsen S4, Lesiak M5, Schoergenhofer C1, Jilma B1, Hengstenberg C6, Siller-Matula JM7. Author information 1 Department of Clinical Pharmacology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria. 2 Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Centre for Preclinical Research and Technology (CEPT), Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland. 3 Institute of Computer Science of Academy …

Xem Thêm »

Tăng men gan và nguy cơ rung nhĩ: Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu.

Bản dịch: Genet Test Mol Biomarkers. 2019 Dec;23(12):865-870. doi: 10.1089/gtmb.2019.0142. Tăng men gan và nguy cơ rung nhĩ: Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu. Liu CF1, Zhou WN2, Guo TM3, Hou AC1, Wei YJ1. Tổng quan: Mối tương quan giữa tăng men gan và tiến …

Xem Thêm »

So sánh áp lực tĩnh mạch trung tâm với độ biến thiên tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm trong việc đánh giá đáp ứng dịch trong sốc nhiễm trùng

Manjri Garg, Jyotsna Sen, Sandeep Goyal, Dhruva Chaudhry Mục tiêu: Truyền dịch, bước quan trọng nhất trong hồi sức của bệnh nhân sốc nhiễm trùng, tốt nhất là theo dõi huyết động xâm lấn liên tục. Nghiên cứu đã được lên kế hoạch để đánh giá hiệu quả của chỉ …

Xem Thêm »

Preprocedural Administration of Simethicone and Otilonium Bromide Improves the Quality of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography: A Prospective Randomized Trial.

Somuncu E1, Sarici İS, Caliskan YK, Kalayci MU. Author information Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey. Abstract PURPOSE: Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP) is performed for diagnostic and therapeutic purposes in patients with pancreaticobiliary diseases. We investigated the role of simethicone and concomitant otilonium bromide …

Xem Thêm »