Tài liệu – văn bản

TẬP HUẤN “THAY ĐỔI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

C:\Documents and Settings\User\My Documents\Downloads\IMG_5284.jpg

Với mục đích tăng cường đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện ĐKTT An Giang đã tổ chức lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, y đức năm 2020. …

Xem Thêm »