Home / Tài liệu – văn bản

Tài liệu – văn bản

Tần suất, những yếu tố nguy cơ và kết cục của hội chứng ruột kích thích sau viêm ruột nhiễm trùng

TẦN SUẤT, NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ KẾT CỤC CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH SAU VIÊM RUỘT NHIỄM TRÙNG: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP. Prevalence, Risk Factors, and Outcomes of Irritable Bowel Syndrome After Infectious Enteritis: A Systematic Review and Meta-analysis. Klem F1, Wadhwa A2, Prokop …

Xem Thêm »

Mối liên hệ nồng độ Magnesium máu trên tử vong ở bệnh nhân điều trị tại đơn vị hồi sức tim mạch

Association of Serum Magnesium on Mortality in Patients Admitted to the Intensive Cardiac Care Unit NiyadaNaksukMDaTiffanyHuBSbChayakritKrittanawongMDac∗CharatThongprayoonMDde∗SunitaSharmaMD, PhDfg∗Jae YoonParkMDaAndrew N.RosenbaumMDgPrakritiGabaBSbAmmar M.KilluMBBSaAlan M.SugrueMB, BCh, BAOgThoetchaiPeeraphatditMDhiVitalyHerasevichMD, PhDdMalcolm R.BellMDaPeter A.BradyMB, ChB, MDaSurajKapaMDaSamuel J.AsirvathamMDaj The American Journal of Medicine Volume 130, Issue 2, February 2017, Pages 229.e5-229.e13 https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2016.08.033 Đặt vấn đề: Mặc dù rối loạn điện …

Xem Thêm »

Tái hẹp trong stent so sánh stent phủ thuốc thế hệ mới với bóng phủ thuốc: một phân tích gộp các nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát

Comparison of new-generation drug-eluting stents versus drug-coated balloon for in-stent restenosis: a meta-analysis of randomised controlled trials. Cai JZ#1, Zhu YX#1, Wang XY#2, Bourantas CV3,4, Iqbal J5, Zhu H1, Cummins P6, Dong SJ7, Mathur A4, Zhang YJ2. BMJ Open. 2018 Feb 22;8(2):e017231. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017231. Tóm tắt Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu này so sánh kết quả chụp mạch vành …

Xem Thêm »

Lớn nhĩ phải dự đoán rối loạn nhịp trên thất có ý nghĩa lâm sàng ở bệnh nhân tăng áp phổi

  Right atrium enlargement predicts clinically significant supraventricular arrhythmia in patients with pulmonary arterial hypertension. Waligóra M1, Tyrka A1, Miszalski-Jamka T2, Urbańczyk-Zawadzka M2, Podolec P1, Kopeć G3. Heart Lung. 2018 Feb 14. pii: S0147-9563(17)30216-9. doi: 10.1016/j.hrtlng.2018.01.004. [Epub ahead of print] TÓM TẮT Đặt vấn đề: Lớn nhĩ phải là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân tăng …

Xem Thêm »

CORTICOSTEROIDS TRONG ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG NÃO

CORTICOSTEROIDS TRONG ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG NÃO Corticosteroids for managing tuberculous meningitis Prasad K1, Singh MB, Ryan H. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 28;4:CD002244. doi: 10.1002/14651858.CD002244.pub4 Tổng quan: Lao màng não là một thể lao nguy hiểm ảnh hưởng đến màng não bao xung quanh não và tủy sống, có liên quan đến …

Xem Thêm »

Spironolactone liều thấp: Điều trị tràn dịch khớp gối

Low-dose Spironolactone: Treatment for Osteoarthritis-related Knee Effusion. Elsaman AM1, Radwan AR1, Mohammed WI1, Ohrndorf S2. J Rheumatol. 2016 Jun;43(6):1114-20. doi: 10.3899/jrheum.151200. Epub 2016 MỤC TIÊU: Để đánh giá hiệu quả của spironolactone trong điều trị thoái khớp gối có tràn dịch so với ibuprofen, chườm lạnh, và giả dược. PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu này …

Xem Thêm »

So sánh nguy cơ NMCT và đột quỵ tái phát trên bệnh nhân có tiền sử đột quỵ do thiếu máu cục bộ (AIS) hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA): Một phân tích gộp và tổng quan hệ thống.

Long-Term Risk of Myocardial Infarction Compared to Recurrent Stroke After Transient Ischemic Attack and Ischemic Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis. Boulanger M1,2, Béjot Y3, Rothwell PM2, Touzé E4. J Am Heart Assoc. 2018 Jan 18;7(2). pii: e007267. doi: 10.1161/JAHA.117.007267. Đặt vấn đề: Không thực sự rõ ràng về nguy cơ cùng mắc nhồi máu cơ …

Xem Thêm »

Chế độ ăn đầy đủ chất xơ và “TONE” có thể giúp tránh được phẫu thuật ở hầu hết bệnh nhân bệnh trĩ tiến triển.

Adequate dietary fiber supplement and TONE can help avoid surgery in most patients with advanced hemorrhoids. Garg P1,2, Singh P3. Author information 1.Colorectal Surgery Division, Department of General Surgery, Indus Super Specialty Hospital, Mohali, Punjab, India – drgargpankaj@yahoo.com. 2.Garg Fistula Research Institute, Panchkula, Haryana, India – drgargpankaj@yahoo.com. 3.Department of Public Health, University of North Texas Health Science Center, Fortworth, TX, USA. PMID:28150480 DOI:10.23736/S1121-421X.17.02364-9 Đặt vấn đề: Nguyên nhân …

Xem Thêm »