Home / Tài liệu – văn bản

Tài liệu – văn bản

CƠN ĐỘNG KINH, BẤT THƯỜNG ĐIỆN NÃO VÀ KẾT CỤC Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

Seizures, electroencephalographic abnormalities, and outcome of ischemic stroke patients. Bentes C1,2, Peralta AR1,2, Martins H3, Casimiro C4, Morgado C2,4, Franco AC1, Viana P1,2, Fonseca AC1,2, Geraldes R1,2, Canhão P1,2, Pinho E Melo T1,2, Paiva T5, Ferro JM1,2. Author information Abstract OBJECTIVE: Seizures and electroencephalographic (EEG) abnormalities have been associated with unfavorable stroke functional outcome. However, this association may depend on clinical and imaging stroke severity. We set out …

Xem Thêm »

THUỐC CHẸN BETA VÀ NGUY CƠ TỬ VONG DO MỌI NGUYÊN NHÂN Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ VÀ SUY TIM MẠN: MỘT PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Bản gốc BMC Cardiovasc Disord. 2019 Jun 3;19(1):135. doi: 10.1186/s12872-019-1079-2. β-blockers and risk of all-cause mortality in patients with chronic heart failure and atrial fibrillation-a meta-analysis. Xu T1, Huang Y2,3, Zhou H3, Bai Y3, Huang X3, Hu Y2, Xu D3, Zhang Y4, Zhang J5. Abstract BACKGROUND: Effects of β-blockers on outcomes in patients with chronic heart failure (CHF) and atrial …

Xem Thêm »

Chiều dài Catheter đủ cho thủ thuật giải nén bằng kim trong tràn khí màng phổi

Sufficient Catheter Length for Pneumothorax Needle Decompression: A Meta-Analysis Brian M. Clemency, DO;1 Christopher T. Tanski, MD, MSEd;2 Michael Rosenberg, EMT-P;3 Paul R. May, MA;1 Joseph D. Consiglio, PhD;4 Heather A. Lindstrom, PhD1 Abstract Introduction: Needle thoracostomy is the prehospital treatment for tension pneumothorax. Sufficient catheter length is necessary for …

Xem Thêm »

Amiodarone and cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis.

Laina A1, Karlis G2, Liakos A3, Georgiopoulos G4, Oikonomou D5, Kouskouni E6, Chalkias A7, Xanthos T8. Abstract INTRODUCTION: The 2015 Guidelines for Resuscitation recommend amiodarone as the antiarrhythmic drug of choice in the treatment of resistant ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia. We reviewed the effects of amiodarone on survival and neurological outcome after cardiac arrest. METHODS: …

Xem Thêm »

SO SÁNH KỸ THUẬT CAN THIỆP TỐI THIỂU VÀ PHẨU THUẬT HỞ TRONG VIÊM TỤY CÂP THỂ HOẠI TỬ

J Surg Res. 2017 Apr;210:22-31. doi: 10.1016/j.jss.2016.10.022. Epub 2016 Nov 2. Comparison between minimally invasive and open surgical treatment in necrotizing pancreatitis. Wroński M1, Cebulski W2, Witkowski B3, Jankowski M2, Kluciński A2, Krasnodębski IW2, Słodkowski M2. Author information Abstract BACKGROUND: Minimal access techniques have gained popularity for the management of necrotizing pancreatitis, but only a few studies compared open …

Xem Thêm »

Tiêu chuẩn lâm sàng mới cho sốc nhiễm trùng: mức độ lactate huyết thanh là dấu hiệu sinh tồn mới

New clinical criteria for septic shock: serum lactate level as new emerging vital sign Su Mi Lee and Won Suk An Sepsis is leading cause of acute hospital mortality and commonly results in multi-organ dysfunction secondary to culture-positive or negative infection. Septic shock is defined as unrecovered hypotension despite adequate fluid replacement …

Xem Thêm »

ĐỘ DUNG NẠP VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA ELTROMPOPAG TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH NGUYÊN PHÁT (ITP): PHÂN TÍCH GỘP NHỮNG THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG.

Tolerability and Efficacy of Eltrombopag in Chronic Immune Thrombocytopenia: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Elgebaly AS1,2, Ashal GE2,3, Elfil M2,4, Menshawy A1,2. Author information Abstract BACKGROUND: Eltrombopag is an oral thrombopoietin receptor agonist that stimulates the production of normally functioning platelets. The aim of this meta-analysis is to synthesize evidence about the safety and efficacy of eltrombopag for both …

Xem Thêm »

THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ BỆNH THẬN MẠN TÍNH: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Bản gốc 2019 May 8. pii: 10.1212/WNL.0000000000007534. doi: 10.1212/WNL.0000000000007534. Oral anticoagulation in patients with chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Malhotra K1, Ishfaq MF2, Goyal N2, Katsanos AH2, Parissis J2, Alexandrov AW2, Alexandrov AV2, Tsivgoulis G2. Abstract OBJECTIVE: Data regarding the efficacy and safety of warfarin and non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC) among patients with …

Xem Thêm »

TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ERENUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG MIGRAINE MÃN: MỘT THỬ NGHIỆM NGẪU NHIÊN, MÙ ĐÔI, BỆNH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2

2017 Jun;16(6):425-434. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30083-2. Epub 2017 Apr 28. Safety and efficacy of erenumab for preventive treatment of chronic migraine: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. Tepper S1, Ashina M2, Reuter U3, Brandes JL4, Doležil D5, Silberstein S6, Winner P7, Leonardi D8, Mikol D9, Lenz R9. Author information Abstract BACKGROUND: The calcitonin gene-related peptide (CGRP) pathway is important in migraine pathophysiology. We assessed the …

Xem Thêm »

THUỐC ỨC CHẾ SODIUM GLUCOSE COTRANSPORTER 2 ( SGLT-2 ) CHỈ GIẢM NHẬP VIỆN VÌ SUY TIM VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐỐI VỚI CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH: PHÂN TÍCH TỔNG HỢP.

      Diabetes Ther. 2019 Mar 14. doi: 10.1007/s13300-019-0597-3. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors (SGLT-2i) Reduce Hospitalization for Heart Failure Only and Have No Effect on Atherosclerotic Cardiovascular Events: A Meta-Analysis. Sinha B1, Ghosal S2.   Abstract INTRODUCTION: Although the positive effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT-2i) on hospitalization for heart failure in type 2 diabetes …

Xem Thêm »