Home / Tài liệu – văn bản

Tài liệu – văn bản

CHỈ SỐ XẸP TĨNH MACH CHỦ DƯỚI LÀ MỘT CHỈ SỐ KHÔNG XÂM LẤN CÓ GIÁ TRỊ CAO TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN THỂ TÍCH CUỐI TÂM TRƯƠNG TRONG BỆNH

SỐC NHIỄM TRÙNG. Jie Zhao; Guolin Wang Cơ sở: Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự tương quan sự giữa sự thay đổi đường kính tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp (IVC collapsibility index [IVCCI]) và chỉ số thể tích cuối tâm trương (GEDVI). Bằng cách xác …

Xem Thêm »

Subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator in primary and secondary prevention of sudden cardiac death: A meta-analysis.

  Pacing Clin Electrophysiol. 2019 Aug 9. doi: 10.1111/pace.13774. Subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator in primary and secondary prevention of sudden cardiac death: A meta-analysis. León Salas B1,2, Trujillo-Martín MM1,2,3,4, García García J5, Ramallo Fariña Y1,2,3,4, García Quintana A6, Quirós López R3,7, Serrano-Aguilar P2,3,4,8. Abstract BACKGROUND: Subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator (S-ICD) is gaining in popularity for primary and secondary prevention of …

Xem Thêm »

CHÂM CỨU VÀ TIÊM ĐỘC TỐ BOTULINUM-A TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU MIGRAINE MẠN: MỘT NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG

Acupuncture and botulinum toxin A injection in the treatment of chronic migraine: A randomized controlled study. Naderinabi B1, Saberi A2, Hashemi M3, Haghighi M1, Biazar G1, Abolhasan Gharehdaghi F4, Sedighinejad A1, Chavoshi T1. Author information Abstract BACKGROUND: Migraine is a common type of headache. Sometimes adequate pain relief is not achieved by conventional treatments. Acupuncture and botulinum toxin-A injection are known as …

Xem Thêm »

Phân tích bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và nguy cơ phát triển bệnh loãng xương sau khi điều trị bằng phương pháp diệt khuẩn: Một nghiên cứu đoàn hệ dựa trên dân số toàn quốc

Hong-Mo Shih, Tai-Yi Hsu, Chih-Yu Chen, Cheng-Li Lin, Chia-Hung Kao, Chao-Hsien Chen, Tse-Yen Yang, Wei-Kung Chen Mục tiêu:Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo kết quả mâu thuẫn về mối liên quan giữa nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và loãng xương. Một vài nghiên cứu đã thảo luận về …

Xem Thêm »

MỘT XEM XÉT HỆ THỐNG DEXKETOPROFEN TRONG ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH

Systematic review of dexketoprofen in acute and chronic pain. Moore RA#1, Barden J#1. Author information Abstract BACKGROUND: Dexketoprofen, an NSAID used in the management of acute and chronic pains, is licensed in several countries but has not previously been the subjected of a systematic review. We used published and unpublished information from randomised clinical trials (RCTs) of dexketoprofen in painful conditions to …

Xem Thêm »

Tác dụng của Hydrocortison đối với sự tiến triển của sốc ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nặng: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên HYPRESS.

Effect of Hydrocortisone on Development of Shock Among Patients With Severe Sepsis: The HYPRESS Randomized Clinical Trial. Keh D1, Trips E2, Marx G3, Wirtz SP4, Abduljawwad E4, Bercker S5, Bogatsch H2, Briegel J6, Engel C7, Gerlach H8, Goldmann A1, Kuhn SO9, Hüter L10, Meier-Hellmann A11, Nierhaus A12, Kluge S12, Lehmke J13, Loeffler M7, Oppert M14, Resener K15, Schädler D16, Schuerholz T3, Simon P5, Weiler N16, Weyland A17, Reinhart K18, Brunkhorst FM19; SepNet–Critical Care Trials Group. Author information …

Xem Thêm »

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CŨA 60 mg DEXLANSOPRAZOLE VÀ 40 mg ESOMEPRAZOLE SAU 24 TUẦN TRỊ LIỆU THEO YÊU CẦU BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN MỨC ĐỘ A VÀ B: MỘT THỮ NGHIỆM NGẪU NHIÊN TIỀN CỨU.

Drug Des Devel Ther. 2019 Apr 26;13:1347-1356. doi: 10.2147/DDDT.S193559. eCollection 2019. Clinical efficacy of 60-mg dexlansoprazole and 40-mg esomeprazole after 24 weeks for the on-demand treatment of gastroesophageal reflux disease grades A and B: a prospective randomized trial. Chiang HH1, Wu DC2, Hsu PI3, Kuo CH2, Tai WC1, Yang SC1, Wu KL1, Yao CC1, Tsai CE1, Liang CM1, Wang YK2, Wang JW2, Huang CF4, Chuah SK1; Taiwan Acid-Related Disease Study Group. …

Xem Thêm »