Đơn xin nghỉ chế độ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

Kính gửi: – Giám đốc Bệnh viện ĐKTT An Giang;
– Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ;
– Trưởng khoa/phòng ………………………….………

Tôi tên là:………………………..……….. Sinh ngày……………………………

Chức vụ (chức danh):………………………………………………….………………

Vị trí công tác:……………………………………………………………………

GiấyCMND/CCCDsố:……………………………….Ngàycấp………………………………….

Nơi cấp…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…………

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Bệnh viện cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./….đến ngày……/…../…………………………….

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho đồng chí :…………………………………….hiện đang công tác tại……………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của Bệnh viện.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

Duyệt Ban Giám đốc

 

DuyệtTrưởngPhòngTCCB

 

Trưởng khoa/phòng  

Người làm đơn

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)