Home / Tin tức (page 20)

Tin tức

Hiệu quả và an toàn của thuốc ức chế dipeptidyl peptidase-4 trong đái tháo đường type 2: phân tích tổng hợp

Ann Pharmacother. 2012 Nov;46(11):1453-69. doi: 10.1345/aph.1R041. Epub 2012 Nov 7.

Efficacy and safety of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes: meta-analysis.

Park HPark CKim YRascati KL.

Source: Health Outcomes and Pharmacy Practice Division, College of Pharmacy, The University of Texas, Austin, TX, USA.

Xem Thêm »