Home / Tin tức (page 20)

Tin tức

Systematic review and meta-analysis of prophylactic antibiotics in copd and/or chronic bronchitis.

Int J Tuberc Lung Dis. 2013 Feb;17(2):153-62. doi: 10.5588/ijtld.12.0401.

Lee JSPark DAHong YJo KWLee SWHuh JWOh YMLee SD.

Source: Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, and Clinical Research Center for Chronic Obstructive Airway Diseases, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea.

Xem Thêm »

Mối liên hệ giữa thuốc ức chế bơm proton và viêm phúc mạc nguyên phát ở bệnh nhân xơ gan – tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

Association between proton pump inhibitors and spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients - a systematic review and meta-analysis.

Int J Clin Pract. 2011 Jun;65(6):674-8. doi: 10.1111/j.1742-1241.2011.02650.x.

Trikudanathan GIsrael JCappa JO'Sullivan DM.

Source: Department of Internal Medicine, University of Connecticut Medical Center, Farmington, CT, USA. gtrikudanathan@resident.uchc.edu

Xem Thêm »

Hai trường hợp bệnh tay chân miệng sang thương ở vùng da đầu.

Two Cases of Hand, Foot, and Mouth Disease Involving the Scalp

Ann Sophie Lønnberg1, Jesper Elberling1, Thea K. Fischer2 and Lone Skov1

1Department of Dermato-Allergology, Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Niels Andersens Vej 65, DK-2900 Copenhagen, and 2Department of Virology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark. E-mail: lone.skov.02@regionh.dk

Accepted September 24, 2012. Acta Derm Venereol 93

Xem Thêm »

Điều trị milrinone trong phù phổi và/hoặc sốc thần kinh gây ra do enteroviris 71 ở trẻ em: một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên.

Milrinone Therapy for Enterovirus 71-Induced Pulmonary Edema and/or Neurogenic Shock in Children: A Randomized Controlled Trial*

Chi, Chia-Yu MD1,2; Khanh, Truong Huu MD3; Thoa, Le Phan Kim MD3; Tseng, Fan-Chen PhD1; Wang, Shih-Min MD, PhD4,5; Thinh, Le Quoc MD3; Lin, Chia-Chun MSc1; Wu, Han-Chieh MSc1; Wang, Jen-Ren PhD5,6; Hung, Nguyen Thanh MD, PhD3; Thuong, Tang Chi MD3; Chang, Chung-Ming PhD1; Su, Ih-Jen MD, PhD1; Liu, Ching-Chuan MD, MPH2,5

Critical Care Medicine, Issue: Volume 41(7), July 2013, p 1754–1760

Xem Thêm »

Phân tích tổng hợp về hiệu quả của các thuốc cường động (prokinetics) ở bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa chức năng

J Gastroenterol Hepatol. 2007 Mar;22(3):304-10.

Meta-analysis of the effects of prokinetic agents in patients with functional dyspepsia.

Hiyama TYoshihara MMatsuo KKusunoki HKamada TIto MTanaka SNishi NChayama KHaruma K.

Source: Health Service Center, Hiroshima University, Higashihiroshima, Japan. tohiyama@hiroshima-u.ac.jp

Xem Thêm »