Bệnh viện ĐKTT An Giang đạt tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống covid-19

Sáng ngày 7/8/2020, Sở Y tế An Giang đã cử Đoàn kiểm tra đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện ĐKTT An Giang do TS.BS Trần Quang Hiền – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn.

C:\Documents and Settings\User\My Documents\Downloads\IMG_5621.jpg

BS.CKII Ngô Hữu Trí – Thành viên Đoàn Kiểm tra đọc Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế

Đoàn kiểm tra đã căn cứ Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Mục tiêu của Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn nhằm cung cấp công cụ và đánh giá thực trang công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện; định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế; bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong bệnh viện; bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong và sau khi tiếp nhận người nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc dương tính với SARS-CoV-2.

C:\Documents and Settings\User\My Documents\Downloads\IMG_5643.jpg

TS.BS Trần Quang Hiền – Trưởng đoàn Kiểm tra công bố kết quả kiểm tra

C:\Documents and Settings\User\My Documents\Downloads\IMG_5642.jpg

BS.CKII Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Bệnh viện phát biểu ý kiến

Kết quả kiểm tra, Bệnh viện ĐKTT An Giang đạt 122/150 điểm (81,33%), là Bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực phòng chống dịch của toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện ĐKTT An Giang.

Tuy nhiên, Bệnh viện ĐKTT An Giang xác định không vì thế mà chủ quan. Dù kết quả tương đối tốt, song Bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh phòng chống dịch hiệu quả dựa trên các nguồn lực sẵn có. Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng chống bệnh; chuẩn bị các phương án, kế hoạch để ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo an toàn cho người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế của Bệnh viện.

Tin và ảnh: Phạm Huệ

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)