[tbmt]thông báo mời thầu gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế năm 2020-2022

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)