[TBMT]Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu Thu Gom, Vận Chuyển, Xử Lý Chất Thải Y Tế Năm 2020-2022

TBMT-Xu-ly-rac-2020-Moc