[Thông báo mời thầu]Mua sắm hóa chất, VTYT tiêu hao sử dụng xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 năm 2020

TBMT-HC-VTYT-xet-nghiem-COVID-Moc