[thông báo mời thầu]mua sắm hóa chất, vtyt tiêu hao sử dụng xét nghiệm vi-rút sars-cov-2 năm 2020

TBMT-HC-VTYT-xet-nghiem-COVID-Moc