Category Archives: Báo cáo năm 2013

Bài 32 (báo cáo điều dưỡng): khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên bệnh nhân đặt thông tiểu lưu

BAI32-KHAO-SAT-TY-LE-NHIEM-KHUAN-DUONG-TIET-NIEU-TREN-BENH-NHAN-DAT-THONG-TIEU-LUU.pdf Attachments Bai32-khao-sat-ty-le-nhiem-khuan-duong-tiet-nieu-tren-benh-nhan-dat-thong-tieu-luu.pdf (346 kB)

Bài 31 (báo cáo điều dưỡng): các yếu tố liên quan đến muốn sanh mổ tại khoa sản, bệnh viện An Giang

BAI31-CAC-YEU-TO-LIEN-QUAN-DEN-MUON-SANH-MO-TAI-KHOA-SAN-BENH-VIEN-AN-GIANG.pdf Attachments Bai31-cac-yeu-to-lien-quan-den-muon-sanh-mo-tai-khoa-san-benh-vien-an-giang.pdf (286 kB)

Bài 29 (báo cáo điều dưỡng): tìm hiểu những khó khăn và nguyện vọng của người bệnh đái tháo đường liên quan tuân thủ điều trị tại khoa khám bệnh – bệnh viện An Giang

BAI29-TIM-HIEU-NHUNG-KHO-KHAN-VA-NGUYEN-VONG-CUA-NGUOI-BENH-DAI-THAO-DUONG-LIEN-QUAN-TUAN-THU-DIEU-TRI-TAI-KHOA-KB-BVAG.pdf Attachments Bai29-tim-hieu-nhung-kho-khan-va-nguyen-vong-cua-nguoi-benh-dai-thao-duong-lien-quan-tuan-thu-dieu-tri-tai-khoa-kb-bvag.pdf (252 kB)

Bài 30 (báo cáo điều dưỡng): nhân tám trường hợp điều dưỡng phát hiện sai sót và khắc phục trong một số thủ thuật tại khoa icu

BAI30-NHAN-TAM-TRUONG-HOP-DIEU-DUONG-PHAT-HIEN-SAI-SOT-VA-KHAC-PHUC-TRONG-MOT-SO-THU-THUAT-TAI-KHOA-ICU.pdf Attachments Bai30-nhan-tam-truong-hop-dieu-duong-phat-hien-sai-sot-va-khac-phuc-trong-mot-so-thu-thuat-tai-khoa-icu.pdf (378 kB)

Bài 27 (báo cáo điều dưỡng): có nên thay kim luồn tĩnh mạch ngoại biên mỗi 72 giờ?

CO-NEN-THAY-KIM-LUON-TINH-MACH-NGOAI-BIEN-MOI-72-GIO.pdf Attachments Co-nen-thay-kim-luon-tinh-mach-ngoai-bien-moi-72-gio.pdf (356 kB)

Bài 26: nhân một trường hợp u mạch của nhau thai

BAI26-NHAN-MOT-TRUONG-HOP-U-MACH-CUA-NHAU-THAI.pdf Attachments Bai26-nhan-mot-truong-hop-u-mach-cua-nhau-thai.pdf (490 kB)

Bài 25: khảo sát huyết khối tĩnh mạch sâu ở người bệnh nội khoa cấp tính

BAI25-KHAO-SAT-HUYET-KHOI-TINH-MACH-SAU-O-NGUOI-BENH-NOI-KHOA-CAP-TINH.pdf Attachments Bai25-khao-sat-huyet-khoi-tinh-mach-sau-o-nguoi-benh-noi-khoa-cap-tinh.pdf (528 kB)

Bài 24: có nên thay kim luồn tĩnh mạch ngoại biên mỗi 72 giờ?

BAI24-CO-NEN-THAY-KIM-LUON-TINH-MACH-NGOAI-BIEN-MOI-72-GIO.pdf Attachments Bai24-co-nen-thay-kim-luon-tinh-mach-ngoai-bien-moi-72-gio.pdf (540 kB)

Bài 23: liên hệ giữa nhiễm siêu vi b,c mạn tính và xơ gan: một nghiên cứu bệnh chứng

BAI23-LIEN-HE-GIUA-NHIEM-SIEU-VI-B-C-MAN-TINH-VA-XO-GAN-MOT-NGHIEN-CUU-BENH-CHUNG.pdf Attachments Bai23-lien-he-giua-nhiem-sieu-vi-b-c-man-tinh-va-xo-gan-mot-nghien-cuu-benh-chung.pdf (418 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)