Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 30 (báo cáo điều dưỡng): nhân tám trường hợp điều dưỡng phát hiện sai sót và khắc phục trong một số thủ thuật tại khoa icu

Bài 30 (báo cáo điều dưỡng): nhân tám trường hợp điều dưỡng phát hiện sai sót và khắc phục trong một số thủ thuật tại khoa icu

BAI30-NHAN-TAM-TRUONG-HOP-DIEU-DUONG-PHAT-HIEN-SAI-SOT-VA-KHAC-PHUC-TRONG-MOT-SO-THU-THUAT-TAI-KHOA-ICU.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.