Bài 29 (báo cáo điều dưỡng): tìm hiểu những khó khăn và nguyện vọng của người bệnh đái tháo đường liên quan tuân thủ điều trị tại khoa khám bệnh – bệnh viện An Giang

BAI29-TIM-HIEU-NHUNG-KHO-KHAN-VA-NGUYEN-VONG-CUA-NGUOI-BENH-DAI-THAO-DUONG-LIEN-QUAN-TUAN-THU-DIEU-TRI-TAI-KHOA-KB-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.