Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 28 (báo cáo điều dưỡng): khảo sát các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện đa khoa huyện an phú

Bài 28 (báo cáo điều dưỡng): khảo sát các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện đa khoa huyện an phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *