Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 24: có nên thay kim luồn tĩnh mạch ngoại biên mỗi 72 giờ?

Bài 24: có nên thay kim luồn tĩnh mạch ngoại biên mỗi 72 giờ?

BAI24-CO-NEN-THAY-KIM-LUON-TINH-MACH-NGOAI-BIEN-MOI-72-GIO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.