Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 23: liên hệ giữa nhiễm siêu vi b,c mạn tính và xơ gan: một nghiên cứu bệnh chứng

Bài 23: liên hệ giữa nhiễm siêu vi b,c mạn tính và xơ gan: một nghiên cứu bệnh chứng

BAI23-LIEN-HE-GIUA-NHIEM-SIEU-VI-B-C-MAN-TINH-VA-XO-GAN-MOT-NGHIEN-CUU-BENH-CHUNG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.