Phòng Tổ Chức Cán Bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tham mưu hợp lý – Bố trí kịp thời – Sẵn sàng vươn tới

I. Thông tin chung

Phòng Tổ chức Cán bộ được hình thành từ khi thành lập Bệnh viện với bề dày lịch sử lâu đời. Đến nay, Phòng Tổ chức cán bộ gồm 10 nhân viên (01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 08 nhân viên)

Địa chỉ: Lầu 2 – Khu hành chính Bệnh viện ĐKTT An Giang, Số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.853.53

II. Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

– Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

– Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng đột xuất, định kỳ; đánh giá cán bộ định kỳ theo quy định.

– Tổ chức chấm công, kiểm tra nội quy, quy chế bệnh viện; Hướng dẫn làm chứng chỉ hành nghề và quản lý chứng chỉ hành nghề của viên chức trong lĩnh vực y, dược.

III. cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu – quy mô tổ chức

Các bộ phận trực thuộc:

– Tổ chức cán bộ

– Văn thư lưu trữ

– Văn phòng Đảng ủy

– Văn phòng Công đoàn

– Phục vụ

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhân viên phục vụ

Nhân viên phụ trách công tác Công đoàn

Nhân viên phụ trách công tác Đảng

Nhân viên phụ trách Văn thư lưu trữ

Nhân viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ

2. Tình hình nhân sự

Nhân sự hiện tại: 10 nhân sự (01 Trưởng phòng; 01 Phó Trưởng phòng; 03 Đại học; 04 Trung cấp; 01 nhân viên phục vụ) gồm:

1. BS.CKI Dương Thị Thu Cúc – Trưởng phòng

2. CNKT. Nguyễn Như Nguyện – Phó Trưởng phòng

3. KTVTH. Lê Văn Danh – Nhân viên

4. TCKT. Nguyễn Thị Phương Linh – Nhân viên

5. TCKT. Nguyễn Ngọc Thanh Mai – Nhân viên

6. YS. Ngô Thị Hữu Hạnh – Nhân viên

7. CN. Ngô Quốc Tuấn – Nhân viên

8. CN Luật. Phạm Minh Nhựt – Nhân viên

9. CN. Phạm Thị Huệ – Nhân viên

10. Nguyễn Thị Ngọc Hiền – Nhân viên

 

A group of people in red dresses

Description automatically generated
Tập thể cán bộ nhân viên phòng Tổ chức cán bộ

III. Những thành tích nổi bật

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2016 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 81/QĐ-SYT Ngày 08/2/2017 Sở Y tế An Giang
2017 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 135/QĐ-SYT Ngày 06/2/2018 Sở Y tế An Giang
2017 Tập thể lao động xuất sắc Số 51/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 Ủy Ban tỉnh An Giang
2018 Tập thể lao động xuất sắc Số 53/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 Ủy Ban tỉnh An Giang
2019 Tập thể lao động xuất sắc Số 49/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 Ủy Ban tỉnh An Giang
2020 Tập thể lao động xuất sắc Số 38/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 Ủy Ban tỉnh An Giang
2021 Tập thể lao động xuất sắc Số 172/QĐ-UBND ngày 17/05/2022 Ủy Ban tỉnh An Giang

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2016 Giấy khen QĐ số 83/QĐ-SYT Ngày 08/2/2017 Sở Y tế An Giang
2017 Giấy khen QĐ số 136/QĐ-SYT Ngày 06/2/2018 Sở Y tế An Giang
2018 Giấy khen QĐ số 573/QĐ-SYT Ngày 13/2/2019 Sở Y tế An Giang
2021 Bằng Khen Số 172/QĐ-UBND ngày 17/05/2022 Ủy Ban tỉnh An Giang

V. Định hướng phát triển

– Quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đào tạo bồi dưỡng Bác sĩ, điều dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đảm bảo phát triển bền vững, hạn chế tối đa nguồn nhân lực sau đi học về chuyển đến nơi khác thông qua việc cam kết chặt chẽ trước khi đi học cũng như hỗ trợ, thu hút để an tâm công tác.

– Bổ sung nguồn nhân lực để hoàn thiện xếp hạng bệnh viện hạng I theo quy định (Trưởng, phó khoa lâm sàng phải là bác sĩ có trình độ CKII, Tiến sĩ).

– Tham mưu nguồn cán bộ lãnh đạo để bổ sung cho các khoa, phòng thiếu hụt nhân sự; các khoa mới thành lập; đảm bảo cán bộ lãnh đạo quản lý vừa giỏi chuyên môn vừa làm tốt công tác quản lý.

– Tổ chức quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý đào tạo trên phần mềm.

– Khen thưởng và kỷ luật luôn kịp thời và đúng người, đúng việc để khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động trong bệnh viện. Thường xuyên kiểm tra nội quy, quy chế bệnh viện, kiểm tra quy tắc ứng xử trong giao tiếp với đồng nghiệp, bệnh nhân để phát hiện sớm cá nhân vi phạm.

– Công tác tuyển dụng nhân sự mới luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyển dụng các viên chức có trình độ từ cao đẳng trở lên, thu hút nguồn bác sĩ về công tác….

– Quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực của phòng để theo kịp sự phát triển của bệnh viện; thường xuyên làm công tác nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để cải tiến quy trình làm việc.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)