Phòng Chỉ Đạo Tuyến Và Quản Lý Chất Lượng

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Không ngừng cải tiến

I. Thông tin chung

Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng – Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thành lập ngày 05 tháng 3 năm 2013 được Sở Y tế phê duyệt thành lập theo Quyết định số 649/QĐ-SYT. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển đến nay, Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng gồm 05 thành viên (01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 03 nhân viên).

Địa điểm: Lầu 2 – Khu Hành chánh

SĐT: 02963727108 Email: phongchidaotuyenbvag@gmail.com

II. Chức năng – nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng là một phòng chức năng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về chỉ đạo tuyến:

– Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

– Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

2.2. Về quản lý chất lượng:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

– Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận công nghệ của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành;

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh, quản lý chất lượng.

III. Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

1. Cơ cấu – Quy mô tổ chức

Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng có các bộ phận:

2. Tình hình nhân sự

Tổng số nhân sự: 05

Trong đó: 01 Dược sĩ chuyên khoa II

01 Bác sĩ chuyên khoa I

01 Dược sĩ đại học

01 Dược sĩ cao đẳng

01 Điều dưỡng trung học

IV. Những thành tích nổi bật:

Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2016, 2022.

Một số hình hình ảnh hoạt động

Tập thể nhân viên Phòng Chỉ dạo tuyến và Quản lý chất lượng

Sinh hoạt tập huấn chuyên đề tại bệnh viện

Chỉ đạo tuyến dưới

V. Định hướng phát triển:

Củng cố, tăng cường bộ máy nhân sự thuộc Phòng Chỉ đạo tuyến

– Tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo tuyến  và phối hợp tốt với các cấp thuộc Đảng, chính quyền địa phương cùng với ngành y tế để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao;

– Cải tiến quy trình hoạt động, giảm thiểu các thủ tục và nâng cao hiệu quả công tác.

– Từng bước ứng dụng  phương pháp hội chẩn và điều trị từ xa (telemedicine) trong việc chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn đối với tất cả các cơ sở y tế tuyến dưới.

– Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phù hợp quy mô phát triển của bệnh viện.

– Ứng dụng công nghệ vào quản lý chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng hài lòng người bệnh.

-Tổ chức các lớp đào tạo liên tục có chất lượng góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn cho nhân viên y tế.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)