Sinh hoạt chuyên môn ngày 23 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc và Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng
Phòng CĐT&QLCL thông báo Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề như sau:
– Thời gian: 14 giờ, thứ Năm ngày 23/05/2024
– Địa điểm: Hội trường B – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chủ trì: Ban Giám đốc Bệnh viện
– Thư ký: Phòng CĐT&QLCL
– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề
– Nội dung chuyên đề:
* “Rắn độc cắn” + cas lâm sàng do Bác sĩ Hồ Minh Hải – khoa Nội tổng hợp báo cáo.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)