Home / Lịch sinh hoạt khoa học (page 3)

Lịch sinh hoạt khoa học

Corticosteroids for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis)

CORTICOSTEROID ĐỐI VỚI LIỆT BELL (LIỆT MẶT VÔ CĂN) Corticosteroids for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis). Madhok VB, Gagyor I, Daly F, Somasundara D, Sullivan M, Gammie F, Sullivan F. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 18;7:CD001942. doi: 10.1002/14651858.CD001942.pub5. ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm và phù nề dây thần kinh mặt có liên quan đến liệt BELL. Corticosteroid có tác dụng …

Xem Thêm »