Category Archives: Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn ngày 09 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 02 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 17 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Hội thảo chuyên đề – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 10 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Hội thảo chuyên đề ” Cập nhật [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 06 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 29 tháng 09 năm 2022

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 29 tháng 09 năm 2022 – Địa điểm:  Hội trường  [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 15 tháng 09 năm 2022

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 15 tháng 09 năm 2022 – Địa [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 08 tháng 09 năm 2022

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 08 tháng 09 năm 2022 – Địa [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 25 tháng 08 năm 2022

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 25 tháng 08 năm 2022 – Địa điểm:  Hội trường  [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)