Lưu trữ Danh mục: Lịch sinh hoạt khoa học

Chương trình sinh hoạt chuyên môn

Chương trình sinh hoạt chuyên môn –         Thời gian: 14:00-16:00 ngày thứ Năm 07/7/2016 –         [...]

Chương trình huấn luyện máy thở puritan-bennett 840 dành cho bác sĩ

Đào tạo chủ yếu cho các Khoa: CC, ICU, PTGM, Lao và các Khoa có [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)