Lưu trữ Danh mục: Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn ngày 14 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 07 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 29 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 22 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 25 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 18 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 2 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 24 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 19 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng CĐT&QLCL [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc – Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng Phòng [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)