Category Archives: Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn ngày 08 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 18 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 11 tháng 05 năm 2023

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 11 tháng [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 27 tháng 04 năm 2023

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ thứ Năm ngày 27 [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 20 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 13 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 23 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 09 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 02 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 16 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)