Category Archives: Lịch sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên môn ngày 18 tháng 08 năm 2022

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 18 tháng 08 năm 2022 – Địa điểm:  Hội trường  [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 28 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 21 tháng 07 năm 2022

– Địa điểm:  Hội trường  B– Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Chuyên đề: Nhiễm khuẩn [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 07 tháng 07 năm 2022

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 07 tháng [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 30 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 23 tháng 06 năm 2022

Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 16 tháng 06 năm 2022

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 16 tháng [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 08 tháng 06 năm 2022

Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 02 tháng 06 năm 2022

Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  [...]

Sinh hoạt chuyên môn ngày 26 tháng 05 năm 2022

Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian: 14 giờ  [...]

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)