Home / Tin tức (page 20)

Tin tức

Hiệu quả và tính an toàn của diacerein trong điều trị thoái hóa khớp : một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sang đối chứng ngẫu nhiên.

Osteoarthritis Cartilage. 2010 Mar;18(3):289-96. doi: 10.1016/j.joca.2009.10.006. Epub 2009 Oct 14.

Symptomatic efficacy and safety of diacerein in the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.

Bartels EMBliddal HSchøndorff PKAltman RDZhang WChristensen R.

Xem Thêm »

Một thử nghiệm đa trung tâm có đối chứng về việc chup c-t-scaner toàn thân tức thì cho những bệnh nhân bị chấn thương

A Multicenter, Randomized Controlled Trial of Immediate Total-Body CT Scanning in Trauma Patients (REACT-2)

Joanne C Sierink1*, Teun Peter Saltzherr1, Ludo FM Beenen2, Jan SK Luitse1, Markus W Hollmann3, Johannes B Reitsma4, Michael JR Edwards5, Joachim Hohmann6, Benn JA Beuker7, Peter Patka8, James W Suliburk9, Marcel GW Dijkgraaf4, J Carel Goslings1 and the REACT-2 study group

Xem Thêm »

Bệnh sốt xuất huyết giống viêm ruột thừa cấp tính : báo cáo một trường hợp.

Int J Surg Case Rep. 2013;4(11):1032-4. doi: 10.1016/j.ijscr.2013.08.017. Epub 2013 Sep 8.

Dengue fever mimicking acute appendicitis: A case report.

McFarlane MEPlummer JMLeake PAPowell LChand VChung STulloch K.

Source: Department of Surgery, Radiology, Anaesthetics and Intensive Care, University of the West Indies, Mona, Jamaica. Electronic address: michaelm500@yahoo.com.

McFarlane ME, Plummer JM , Leake PA , Powell L , Chand V , Chung S , Tulloch K.

Xem Thêm »

Cafein không làm tăng nguy cơ rung nhĩ : một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát.

Heart. 2013 Oct;99(19):1383-9. doi: 10.1136/heartjnl-2013-303950.

Caffeine does not increase the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies.

Caldeira DMartins CAlves LBPereira HFerreira JJCosta J.

Source: Laboratory of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisboa, Portugal. dgcaldeira@hotmail.com

Xem Thêm »