Home / Tin tức (page 20)

Tin tức

Mối liên hệ giữa chiến lược truyền tĩnh mạch clorua tự do so với truyền dịch hạn chế và tổn thương thận ở người lớn bệnh nặng.

JAMA. 2012 Oct 17;308(15):1566-72. doi: 10.1001/jama.2012.13356.

Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive intravenous fluid administration strategy and kidney injury in critically ill adults.

Yunos NMBellomo RHegarty CStory DHo LBailey M.

Source: Affiliations: Johor Bahru Clinical School, Monash University Sunway Campus, Malaysia.

Xem Thêm »

Hiệu quả của các thuốc ức chế neuraminidase để phòng ngừa và điều trị cúm theo mùa: một tổng quan hệ thống.

The value of neuraminidase inhibitors for the prevention and treatment of seasonal influenza: a systematic review of systematic reviews.

Michiels BVan Puyenbroeck KVerhoeven VVermeire ECoenen S.

Source: Department of Primary and Interdisciplinary Care Antwerp, Centre for General Practice, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Antwerp, Belgium. barbara.michiels@ua.ac.be

Xem Thêm »

Sự liên quan giữa nồng độ huyết thanh axit béo omega-3 không bão hòa chuỗi dài trong huyết thanh và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt: một phân tích tổng hợp.

Can Urol Assoc J. 2013 May;7(5-6):E333-43. doi: 10.5489/cuaj.1056.

The relevance of serum levels of long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids and prostatecancer risk: A meta-analysis.

Chua MESio MCSorongon MCMorales ML Jr.

Source: Institute of Urology and Research and Biotechnology Division, St. Luke's Medical Center, Philippines;

Xem Thêm »

Một phân tích so sánh tính an toàn và hiệu quả của azithromycin so với các loại thuốc khác trong điều trị bệnh thương hàn không biến chứng.

J Postgrad Med. 2012 Apr-Jun;58(2):112-8. doi: 10.4103/0022-3859.97172.

A meta-analysis comparing the safety and efficacy of azithromycin over the alternate drugs used for treatment of uncomplicated enteric fever.

Trivedi NAShah PC.

Source: Department of Pharmacology, Medical College, Baroda, Gujarat, India.

Xem Thêm »

Truyền albumin cải thiện kết cục ở bệnh nhân bị viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Feb;11(2):123-30.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2012.11.007. Epub 2012 Nov 22.

Albumin infusion improves outcomes of patients with spontaneous bacterial peritonitis: a meta-analysis of randomized trials.

Salerno FNavickis RJWilkes MM.

Source: Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Milano, Policlinico IRCCS San Donato, Milano, Italy. francesco.salerno@unimi.it

Xem Thêm »