Sinh hoạt chuyên môn ngày 09 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ thứ Năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

– Địa điểm: Hội trường B- Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Chuyên đề 1: Áp xe gan – Bình bệnh án

– Người báo cáo: Khoa Nội Tiêu hóa huyết học

– Chuyên đề 2: Phân tích sử dụng tiền thuốc năm 2022

– Người báo cáo: Khoa dược

– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện

– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)