Sinh hoạt chuyên môn ngày 13 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 13 tháng 04 năm 2023

– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Chuyên đề : UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

– Người báo cáo: Khoa Ung Bướu

– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện

– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)