Sinh hoạt chuyên môn ngày 2 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:     – Ban Giám đốc

– Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng

Phòng CĐT&QLCL xin gửi lịch Sinh hoạt chuyên môn ngày 2/11/2023

– Thời gian: 14 giờ, thứ Năm ngày 2/11/2023

– Địa điểm: Hội trường B – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

– Chủ trì: Ban Giám đốc Bệnh viện

– Thư ký: Phòng CĐT&QLCL

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề

Nội dung chuyên đề:

1) Chuyên đề: Đánh giá mức độ nhiễm mỡ và xơ hóa gan bằng siêu âm đàn hồi

Khoa Thăm dò chức năng – BS. Lê Thị Cẩm Duyên

2) Chuyên đề: Viêm tụy cấp trên CT-Scanner – Ca lâm sàng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – BS. Lê Nguyễn Huyền Trân

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)