Sinh hoạt chuyên môn ngày 24 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa – Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 24 tháng 08 năm 2023

– Địa điểm:  Hội trường  B  Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Chuyên đề : Glaucoma

 Người báo cáo: Khoa Mắt – Bệnh viện ĐKTT An Giang

– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện

– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)