Home / Thông tin dịch bệnh COVID-19

Thông tin dịch bệnh COVID-19

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỰ PHÁT VỀ TỪ CÁC TỈNH, THÀNH CÓ DỊCH COVID-19

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỰ PHÁT VỀ TỪ CÁC TỈNH, THÀNH CÓ DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19: – Trước khi về An Giang phải có kết quả xét nghiệm âm …

Xem Thêm

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI Trong công tác tuyên truyền và vận động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Sau giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta tiếp …

Xem Thêm