Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 11/8/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 920/UBND-KGVX chỉ đạo tới các Sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể, các cơ quan đơn vị cần nghiêm túc thực hiện những công việc như sau:

1. Khẩn trương rà soát đối tượng, lập kế hoạch triển khai và tổ chức tiêm ngay cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 về hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 và Công văn số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Triển khai quyết liệt các giải pháp, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho các nhóm đối tượng để cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch…), tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; quán triệt, đảm bảo nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, sử dụng hiệu quả số vắc xin được phân bổ.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vắc xin quá hạn phải hủy bỏ trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng hoặc không nhận vắc xin để xảy ra dịch trên địa bàn.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)