Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đến ngày 04/5/2022, cả nước đã triển khai tiêm chủng được 215 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; tỷ lệ bao phủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; Tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%; Tỷ lệ tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên là 57,5%; Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi là 13,7%.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COCID-19 cho những người đã được tiêm chủng, theo kinh nghiệm tiêm chủng vắc xin của một số quốc gia và khuyến cáo của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, để triển khai tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả theo tình hình dịch và tiến độ cung ứng vắc xin, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn hiệu quả.

Đồng thời triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4):

– Đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

– Vắc xin sử dụng: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).

– Khoảng cách: ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).

– Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Theo Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)