Thông báo

THÔNG BÁO: Thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế. KỂ TỪ NGÀY 30/3/2020 1. Tất cả người bệnh và người nuôi bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào bệnh viện. 2. Mỗi …

Xem Thêm »