Thông báo

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

BỆNH VIỆN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 ĐỀ NGHỊ CÁC CÁ NHÂN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRÚNG TUYẾN LIÊN HỆ BỆNH VIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC THEO SỰ PHÂN CÔNG CỦA BỆNH VIỆN. THEO TINH THẦN THÔNG BÁO  1130_QDUB_Cong nhan …

Xem Thêm »