Thông tin thuốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG TÂM AN GIANG

ĐƠN VỊ TTT – DLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2022

THÔNG TIN THUỐC

(Về việc theo dõi phản ứng có hại của chế phẩm Kamsky 1,5% – Low Calcium)

Kính gửi:

  • Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;
  • Ban Chủ nhiệm các khoa/phòng.

Theo thông tin phản hồi từ Trung tâm Thông tin thuốc và Phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) ngày 28/11/2022 về báo cáo ADR của chế phẩm Kamsky 1,5% – Low Calcium (Dung dịch lọc màng bụng);

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng thông báo cho Ban chủ nhiệm các khoa/phòng thông tin cho tất cả các nhân viên y tế trong đơn vị lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc:

Thông tin chế phẩm nghi ngờ xảy ra ADR:

− Tên chế phẩm: Kamsky 1,5% – Low Calcium (Dung dịch lọc màng bụng), NSX: Công ty TNHH Dược Phẩm Allomed (Việt Nam), số lô: KD1860822.

− Số lượng: 03 ca

− Biểu hiện phản ứng: Đau bụng, dịch màng bụng xả ra bị đục.

Căn cứ Quyết định 393/QĐ- SYT và Quyết định 407/QĐ- SYT về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 – 2022 cho các cơ sở y tế trong tỉnh, hiện mặt hàng Kamsky 1,5% – Low Calcium có trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Để có cơ sở đánh giá toàn diện các trường hợp ADR này, đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng xin quý đồng nghiệp lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc tại đơn vị. Nếu phát hiện bất kì ADR nào nghi ngờ liên quan đến biệt dược này, đặc biệt trong lô thuốc có liên quan, xin các đồng nghiệp gửi báo cáo đến đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin lưu ý: Sản phẩm có ghi nhận báo cáo ADR không đồng nghĩa rằng sản phẩm đó có vấn đề về mặt chất lượng.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: DLS.

TỔ TTT – DLS

(Đã ký)

BS CKII. Lâm Võ Hùng

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)